מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

קובץ אגרות החזון איש

   הוצאת פלדהיים

קובץ אגרות החזון איש – אגרות החזון איש יצאו לאור לאחר מותו, תשובות במגוון רחב של נושאים מאת מרן החזון איש זללה"ה. 2 כרכים, כריכה קשה.

 

מתוך הקדמת קובץ אגרות החזון איש

מטרת הקובץ הנוכחי היא למען הצב ציונים בדרכנו, לפקוח עינים עורות ולהעיר אוזן שומעת, להלהיב לבבם של ישראל לאביהם שבשמים, לעמל התורה, לדקדוק ההלכה, לשמירתה בכל פרטיה, לזהירות בין אדם לחברו ולתת לפתאים ערמה ולתועים בינה.

במשך השנים המרובות הזדקק מרן זללה"ה, למרות בריאותו הרופפת ויגיעתו העצומה בלימודו - אם בעל פה ואם ע"י מכתב קצר - להשיב לשואליו דבר, או להציל נפש מישראל לתורה ולאמונה, לשלוח דברו ולרפאותו, לחזק ידים רפות ולעודד לנשברי לב, או בעניני הכלל בדברים העומדים ברומו של עולם.

 

אודות מחבר אגרות החזון איש

רבי אברהם ישעיהו קָרֶליץ המכונה החזון איש היה מגדולי הדור הליטאים ומפוסקי ההלכה הבולטים במאה ה-20. ממעצבי דרכה של היהדות החרדית בארץ ישראל. אף על פי שהחזון איש לא שימש במשרה רבנית רשמית, שימוש רב נעשה ביצירתו התורנית, הן בפרשנות התלמוד והן בפסיקת הלכה ובפסיקת דין.

ספר לחברים על הספר 'קובץ אגרות החזון איש'

לקוחות שרכשו את הספר "קובץ אגרות החזון איש", התעניינו גם בספרים הבאים:

מן הסערה

מן הסערה

הוסף למדף מחיר: 44 ₪

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום