מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

בכל לבבך

   הוצאת בניין התורה

הספר בכל לבבך - צוהר למידותיו של רס"ן רועי קליין הי"ד, שיעורים על מידות שרועי התאפיין בהם.

 

הקדמת העורך בספר בכל לבבך

מאז הגעתו למכינה הישיבתית הקדם צבאית בני דוד ביישוב עלי העמיק רועי בעקביות את הקשר לתורה,הן במהלך השירות הצבאי עצמו הן בחופשות שנוצרו בין התפקידים. שיאו של המהלך הזה היה דווקא בשנים האחרונות,עת נשלח מטעם צה"ל ללימודי תואר ראשון... סדרי הלימוד שלו היו מתחילים בחמש לפנות בוקר ובדרך כלל נמשכו ברציפות עד לשעות הצהריים המאוחרות. בעמל ובמסירות הקיף הרבה מן החלקים הקשים ללימוד תורה:פרקים רבים ממסכתות-קידושין,נידה יבמות כתובות ומנחות...'חושן משפט' שב'שולחן ערוך',ספרים של המהר"ל ושל הרב קוק פירוש 'העמק דבר' לנצי"ב על התורה ועוד. חלק ניכר מלימוד זה נעשה עם הרב קשתיאל,ומכאן ההיכרות המעמיקה ביניהם,הבאה לידי ביטוי בספר-בכל לבבך שלפניכם.

כל שיעור עוסק במידה אחרת שאפיינה את רועי ופעמים ששולבו בלימוד קטעים מתוך מחברות הסיכומים שהשאיר אחריו. אם כי דבריו לא נועדו לפרסום ובכל זאת השאירו העורכים את הכתבים במתכונתם המקורית עם שינויים מועטים.

"כי שם ה' אקרא הבו גודל לאלוקינו" (דברים לב,ג) רועי סיים את חייו בעולם הזה בקריאה בשם ה' ועלינו מוטל להמשיך קריאה זו,בנתינת גודל לאלוקינו, בין השאר על ידי לימוד ממידותיו של רועי הי"ד.

ויהי רצון שהדברים בספר-בכל לבבך יהיו לעילוי נשמתו של חברנו האהוב רועי. 

בעזרת חברותא שלו בשנותיו האחרונות,הרב אליעזר קשתיאל,מתחקה"בכל לבבך" אחר כמה מן המידות שרועי קליין כל כך התאפיין בהם. הספר מאפשר פגישה עם עולמו הרוחני של רועי ועם האווירה בה חי, ואף שתכניו עמוקים,הוא כתוב בשפה השווה לכל נפש (מתוך הכריכה של הספר).

ספר לחברים על הספר 'בכל לבבך'

לקוחות שרכשו את הספר "בכל לבבך", התעניינו גם בספרים הבאים:

שבט מוסר

שבט מוסר

הוסף למדף מחיר: 89 ₪
מאמר תורת הבית

מאמר תורת הבית

הוסף למדף מחיר: 27 ₪

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום