מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

היצר הלב והאדם

   הוצאת ספרית בית אל

הספר היצר הלב והאדם - התמודדות רוחנית ועצות מעשיות בנושא יצר המין.

 

אודות הספר היצר הלב והאדם

שאלת ערכם של היצרים והבנת תפקידם מעסיקה רבות את בני האדם. שימוש נכון ביצרים יכול להביא לחיי בניין ויצירה ושימוש מוטעה עלול להביא חלילה הרס וחורבן. ומי מאיתנו לא היה רוצה להשתמש ביצריו בדרך הראויה? בתוך מערכת היצרים, יצר המין – יצר העריות בלשון חז"ל - תופס מקום מרכזי וחשוב. התהיות והשאלות סביב נושא היצר רבות ומטרידות, ולפעמים הלבטים והשאלות מביאים לידי בלבול ומבוכה. הדברים נכונים לכל בני האדם ונכונים הם שבעתיים באשר לבני הנוער בתהליך גיבוש זהותם בשלבי ההתבגרות השונים. מתוך הבנת חשיבות העיסוק בנושא נכתב ספר זה, המתמקד בהבנת כוחו וחשיבותו של יצר העריות כפי שעולה ממקורות רבים ומגוונים - מקורות חז"ל קדומים, ספרי ראשונים ואחרונים, ודבריהם של רבנים והוגי דעות בני זמננו. הספר אינו ספר מוסר. אין מגמתו להוכיח את התועים בדרך אלא להראות כיצד התורה מלמדת לממש את יקרת ערכו של יצר המין ואת כוח החיים העצום שבו. גישה לא נכונה לענייני היצר גורמת לפספוס הכוח הגלום ביצר, ומטרת התורה להדריך את האדם שלא יאמץ טעות זו. 

 

חוות דעת על היצר הלב והאדם

יצר המין הינו אחד היצרים החזקים הפועלים בקרב בני האדם. דווקא משום כך הוא זכה להתייחסות נרחבת בספרות התורנית וההלכתית, עד כי נדמה שחז"ל לדורותם היו בעלי גישה שונה עד מאד מהרבנות הנוהגת בימינו, לפחות בכל הקשור להתמודדות ישירה, גלויה ואמיצה עם יצרים.

ספרו של אלי שיינפלד, המשמש ר"מ בישיבה התיכונית במעלה אדומים, מבקש לשנות במעט את ההתנהלות הנסתרת והסמויה הנהוגה בדורינו בכל הקשור להתמודדות עם יצרים, ולתת ביטוי לקשיים - ובעיקר לצורך להתמודד איתם. כאמור, אין מדובר במעשה שכיח בדורינו. לעיתים נראה, כי מובילי הדת היהודית מעדיפים היו להעלים חלק מהעניינים הנעימים פחות להתמודדות, או לכל הפחות לדבר עליהם בחדרי חדרים. ואולם התנהלות זו לא זו בלבד שאינה משכחת את היצרים, אלא היפוכו של דבר. היא מלבה אותם, הופכת אותם לאסורים וחשוכים וממילא מעניקה להם משיכה נוספת, בבחינת מים גנובים ימתקו.

חשיפת הדיון לאור השמש, גם (ואולי בעיקר) אם באופן צנוע ומכובד, עשוי להביא לשינוי מסוים ביכולתם של המאמינים להתמודד עם יצריהם. הגם כי הספר מתמקד ביצר המין, נראה שיש בו מספר עצות שיכולות להיות נכונות גם ליצרים אחרים עמם מתמודד כל אדם מתבגר ובוגר כאחד.

מבלי להיכנס לשבילי הפסיכולוגיה הכרוכים בנחמה שעשוי לספק הספר לצעירים רבים ומבוהלים, הנחשפים לעולם המיני שאינם מודעים לו, הרי שמדובר בתוספת תורנית חשובה עד מאד. כזו שמספקת תשתית הלכתית ותורנית למתחים קיימים, מבלי להתעלם או לטייח מציאות נוהגת.

לא נותר אלא לסכם ולאחל שמי יתן וירבו עוד אמיצים שיקחו לידם את מושכות ההנהגה החינוכית והתורנית, הנהגה הזקוקה לאמת ויושר. אכן, מי שרוצה לדבר על היצר, מי שמעוניין להתמודד איתו, צריך לפנות ללב האדם. וזו, הלכה למעשה, תרומתו החשובה של ספר זה.

היצר, הלב והאדם - התמודדות רוחנית ועצות למעשה - אלי שיינפלד - הוצאת ספריית בית אל

מתוך האתר Bookwatch

ספר לחברים על הספר 'היצר הלב והאדם'

לקוחות שרכשו את הספר "היצר הלב והאדם", התעניינו גם בספרים הבאים:

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום