מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

המספיק לעובדי השם

   הוצאת פלדהיים

הספר המספיק לעובדי השם (במקור: "אלכפאיה אל-עאבדין") הוא ספר הלכה והשקפה יהודי, שנכתב על ידי הנגיד רבי אברהם בן רמב"ם במצרים.

הספר המספיק לעובדי השם בהוצאה חדשה מנוקדת ומאירת עיניים, בתוספת שיפורי תרגום רבים, הערות, הארות והקבלות לדברי הרמב'ם ומפתחות לתנ'ך ולתלמוד הבבלי.

 

אודות הספר המספיק לעובדי השם

לשון החיבור המקורית של הספר המספיק לעובדי השם היא ערבית, והוא הכיל לפחות ארבעה חלקים, שכול אחד מהם מחולק למדורים שונים.

רוב הספר אבד מאיתנו, ומלבד קטעים ספורים מהם אנו יכולים להסיק על אופי חלקי הספר, יש בידינו רק המדור השני, מתוך החלק הרביעי - שמיוחד לחסיד הרוצה לעשות מעבר לחובותיו הבסיסיות, (בנוסף יצא לאחרונה תרגום של המדור השני של החלק השני).

באחת מאיגרותיו מתאר רבי אברהם את הספר:

"אבל חיבור אחד בלשון קדר וישמאל חיברתיו ועל יסודי היראה והאהבה בניתיו ומספיק לעובדי השם קראתיו עזרני השם והשלמתי חבורו ודקדקתי והעתקתי רובו ונעתק לארצות רחוקות מקצתו"

 

תוכן הספר המספיק לעובדי השם

ככול הנראה (חלק זה לא הגיע לידנו) דן החלק הראשון בספר המספיק לעובדי השם בחשיבות לימוד התורה, הלכות שבת ויו"ט ועוד. החלק השני מדבר מעניין אי הגשמת הבורא, תפילה, תפילין, מזוזה, ציצית, נדרים והרחקה משקר, (לאחרונה יצא לאור המדור השני מחלק זה, בתרגומו של ניסים דנה על ידי אוניברסיטת בר-אילן). החלק השלישי בספר המספיק לעובדי השם מדבר בענייני בן אדם לחבירו, כגון דיני ממונות, צדקה ונישואים. החלק האחרון בספר מיועד לחסיד הרוצה לעשות מעבר לחובותיו הבסיסיות וחפץ בקרבה לה'.

בחלקו האחרון של הספר המספיק לעובדי השם יש עידוד לסגפנות, פרישות וניסיון לקרבה מיסטית אל ה', דברים הנראים לכאורה כסותרים את דעת אביו ומורו - הרמב"ם.

ספר לחברים על הספר 'המספיק לעובדי השם'

לקוחות שרכשו את הספר "המספיק לעובדי השם", התעניינו גם בספרים הבאים:

חדש
דע את נשמתך

דע את נשמתך

הוסף למדף מחיר: 59 ₪
חזר למלאי
דע את נפשך

דע את נפשך

הוסף למדף מחיר: 55 ₪
עמודו של עולם

עמודו של עולם

הוסף למדף מחיר: 49 ₪

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום