מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

חובות הלבבות - המהודר

   הוצאת חובת הלבבות

הספר חובות הלבבות המהודר - חובות הלבבות לרבינו בחיי, כתב בהיר ומנוקד, הדפסה איכותית על נייר לבן, כריכה קשה. בתרגום רק יהודה אבן תיבון. הוצאה חדשה ובהירה, עם כותרות משנה המבארות את דברי המחבר. חובות הלבבות המהודר הוא הבחירה הנכונה ללומד המחפש מהדורה עם הדפסה איכותית ומסודרת, כותרות בהירות המקלות על ההבנה והזיכרון.

 

רקע כתיבת הספר חובות הלבבות המהודר

רבנו בחיי היה הוגה הדעות השני בעם ישראל, שכתב ספר עיוני בנוי ומסודר, העוסק בנושאי אמונות ודעות. ראשון היה רב סעדיה גאון, בספר האמונות ודעות, ואחריו- רבנו בחיי אבן פקודה. ספר חובות הלבבות עוסק בענייני מוסר, עבודת ה' ואמונה. 

הספר, המהווה ניסוח של "תורת המוסר" היהודית, נכתב בשנת ד' תת"מ. לספר הייתה השפעה על המוסר היהודי והלא-יהודי. רבנו בחיי הבדיל בספרו בין "חובות האיברים", כלומר המצוות המעשיות המוטלות על היהודים, לבין "חובות הלב" - חובות ההכרה וההרגשה, שהן מצוות האמונה והדרישות המוסריות. הוא מדגיש שהאחרונות עולות בחשיבותן על הראשונות. על פי השקפתו, חובה על היהודי להאמין באל ולבטוח בו, לערוך חשבון נפש ולחזור בתשובה, אך מעל לכל, לאהוב את השם.

 

התקבלות ספר חובת הלבבות בקרב גדולי ישראל

הספר זכה לשבחים מגדולי האחרונים, אולם רבים הביעו הסתייגות מתוכן השער הראשון, בשל תכניו הפילוסופיים. הגאון מווילנה, ששיבח את הספר, המליץ לתלמידיו ללמוד את ספר הכוזרי במקום השער הראשון. וכך מובא בספר 'תוספת מעשה רב' דף כא ע"ב בשם הגר"א: "והיה מחבב הגר"א ז"ל ספר מנורת המאור וספר חובת הלבבות זולת שער היחוד..."

בחיי אבן פקודה מדגיש ב"חובות הלבבות" את האתיקה המוסרית שבדת, שאותה ראה כעיקר, בשונה מהרמב"ם, שראה את הבחינה השכלית כעיקר. ספרו נחשב לאחד מספרי האמונה העיקריים ביהדות לצד הכוזרימורה נבוכיםאמונות ודעות ואחרים. חובות הלבבות נכתב במקור בערבית, ותורגם לעברית בידי מתרגמים ורבנים שונים.

ספר לחברים על הספר 'חובות הלבבות - המהודר'

לקוחות שרכשו את הספר "חובות הלבבות - המהודר", התעניינו גם בספרים הבאים:

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום