מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

חובות הלבבות - לב טוב - גדול

   הוצאת חובת הלבבות

הספר חובות הלבבות - לב טוב - חובות הלבבות לרבינו בחיי עם בירור פשוט בשפה ברורה ללמידה קלה. כריכה קשה. גודל גדול. 2 כרכים.גודל 24x17 x"n ס"מ

 

רקע כתיבת הספר חובות הלבבות

רבנו בחיי היה הוגה הדעות השני בעם ישראל, שכתב ספר עיוני בנוי ומסודר, העוסק בנושאי אמונות ודעות. ראשון היה רב סעדיה גאון, בספר האמונות והדעות, ואחריו- רבנו בחיי אבן פקודה. ספר חובות הלבבות עוסק בענייני מוסר, עבודת ה' ואמונה. 

הספר, המהווה ניסוח של "תורת המוסר" היהודית, נכתב בשנת ד' תת"מ. לספר הייתה השפעה על המוסר היהודי והלא-יהודי. רבנו בחיי הבדיל בספרו בין "חובות האיברים", כלומר המצוות המעשיות המוטלות על היהודים, לבין "חובות הלב" - חובות ההכרה וההרגשה, שהן מצוות האמונה והדרישות המוסריות. הוא מדגיש שהאחרונות עולות בחשיבותן על הראשונות. על פי השקפתו, חובה על היהודי להאמין באל ולבטוח בו, לערוך חשבון נפש ולחזור בתשובה, אך מעל לכל, לאהוב את השם.

 

התקבלות הספר בקרב גדולי ישראל

הספר זכה לשבחים מגדולי האחרונים, אולם רבים הביעו הסתייגות מתוכן השער הראשון, בשל תכניו הפילוסופיים. הגאון מווילנה, ששיבח את הספר, המליץ לתלמידיו ללמוד את ספר הכוזרי במקום השער הראשון. וכך מובא בספר 'תוספת מעשה רב' דף כא ע"ב בשם הגר"א: "והיה מחבב הגר"א ז"ל ספר מנורת המאור וספר חובת הלבבות זולת שער היחוד..."

בחיי אבן פקודה מדגיש ב"חובות הלבבות" את האתיקה המוסרית שבדת, שאותה ראה כעיקר, בשונה מהרמב"ם, שראה את הבחינה השכלית כעיקר. ספרו נחשב לאחד מספרי האמונה העיקריים ביהדות לצד הכוזרימורה נבוכיםאמונות ודעות ואחרים. חובות הלבבות נכתב במקור בערבית, ותורגם לעברית בידי מתרגמים ורבנים שונים.

 

פירוש לב טוב לספר חובות הלבבות

[מתוך שבועון  "דאס אידישע ליכט״ היוצא לאור בירושלים, עת יצא הפירוש לאור]

ישמח לב מבקשי ה׳! הופיע בעז״ה הספר הקדוש חובות הלבבות בסגנון קל ושוטף המכונה ״חובות הלבבות לב טוב״. הספר הק׳ ״חובות הלבבות״, ראש וראשון לספרי המוסר, שחובר ע״י אחד הקדמונים החסיד האלקי רבינו בחיי ז״ל, יצא לאור עד דורנו אנו ביותר ממאה מהדורות עם הרבה פירושים ותורגם גם בכמה שפות. ואחר ככלות הכל נשאר בשדרות העם כספר סתום וחתום, מחמת סגנונו הקצר והקשה.

ואכן רבים המשתוקקים ללמוד בספר זה ולרוות צמאוגם ממבוע החכמה האלוקית והעושר המוסרי הרב והעצום הכלולים בו, אך הם נרתעים מסגנונו הקשה השולל מהם את היכולת לעמוד על עומק הדברים
החובקים זרועות עולם.

לכן עלינו לקבל ברגשי גיל וחדות קודש, ולברך על בשורה טובה כי באה, בהופיע מהדורת הספר ״חובות הלבבות״ עם הביאור הנחמד ״לב טוב״, המגיש לנו את דברי המחבר בשפה קלה ושוטפת, עד
שאורו עינינו ותגל נפשנו.

אנו מתפלאים כיצד הצליח המחבר הדגול להשתלט על העבודה האדירה, שמלאכה בה וחכמה בה, לפענח אוצרות כמוסים המזריחים עלינו שפעת אורה בשפה חיה ורעננה והרצאה מסבירה. מהסכמותיהם של גאוני זמננו אנו רואים התלהבותם לביאור הזה שבכחו להפוך את ״חובות הלבבות״ לספר־המוסר הפופולרי ביותר.

על כן הבו גודל לספר קדוש זה והכניסו ברכה לבתיכם! יאירו עיניכם וישמח לבבכם.

ספר לחברים על הספר 'חובות הלבבות - לב טוב - גדול'

חובות הלבבות - לב טוב - גדול
לחץ על התמונה להגדלה
תמונה שניה- הספר חובות הלבבות - לב טוב - גדול תמונה שניה- הספר חובות הלבבות - לב טוב - גדול

חובות הלבבות - לב טוב - גדול

הוסף למדף מחיר: 99 ₪

לקוחות שרכשו את הספר "חובות הלבבות - לב טוב - גדול", התעניינו גם בספרים הבאים:

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום