מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

מפעל תורת כהנים ומפרשיו

   הוצאת קורן

הספר החשוב: מפעל תורת כהנים ומפרשיו- 3 כרכים כולל בתוכו:

כרך א: ספרא נוסח כ"י רומי: ברייתא דרבי ישמעאל, פרשת ויקרא, מדרש חכמים, פירוש הראב"ד השלם 
כרך ב: פירוש רבינו שמואל, המיוחס לר"ש משנץ ורח"ח לפרשת ויקרא 
כרך ג :ספרא נוסח כ"י רומי: פרשת צו, מדרש חכמים, פירוש הראב"ד השלם, ופירושי רבינו שמואל, המיוחס לר"ש משנץ ורח"ח.

ירושלים תשע"ו. 45, 505 עמודים כפולי טורים.

עוד על מפעל תורת כהנים ומפרשיו- 3 כרכים:

מדרש הספרא מיוסד על נוסח כתב יד ותיקן, אסימאני 66 , המדוייק ביותר. להוצאה מצורף המדור ׳הערות גירסא׳ המטפל בנוסחאות הספרא ופירושיהם, ו׳מסורת הספרא וציונים׳ המכיל מראי מקומות הפניות לכל ספרות חז״ל וספרי הראשונים, ודן בהקבלות התלמודיות לדרשות הספרא. מדור זה מהווה חיבור שלם לעצמו. ליד נוסח הספרא מופיע ׳מדרש חכמים׳ עפ״י כ״י הסמינר בניו-יורק.

פירוש הראב״ד לספרא, יוצא לאור במהדורה זו מתוקן ושלם עפ״י כל כתבי היד עם ביאורים מקיפים. מהדורה זו היא מהדורה בתרא, שבה נתחדשה ההדרה מעודכנת העושה שימוש גם בההדרה הקודמת. עם מבואות מאירי עיניים ומפתחות מפורטים.

המבואות דנים בשתי סוגיות עיקריות: א) תולדות נוסחי הספרא שבדפוסים ושבכתבי יד; ב) תולדות נוסחי פירוש הראב״ד שבדפוס ושבכתבי יד, המצב הלקוי של פירוש הראב״ד מהדורת א״ה ווייס, ומעלותיו של הנוסח המופיע במהדורתנו המיוסד על כתב יד לונדון של הפירוש ונתמך בכתב יד אחר הקרוב אליו במסורת נוסחו ומשקף מהדורה בתרא של המחבר.

ספר לחברים על הספר 'מפעל תורת כהנים ומפרשיו'

מפעל תורת כהנים ומפרשיו
לחץ על התמונה להגדלה
תמונה שניה- הספר מפעל תורת כהנים ומפרשיו תמונה שניה- הספר מפעל תורת כהנים ומפרשיו

מפעל תורת כהנים ומפרשיו

הוסף למדף מחיר: 345 ₪

לקוחות שרכשו את הספר "מפעל תורת כהנים ומפרשיו", התעניינו גם בספרים הבאים:

במעמד השחר

במעמד השחר

הוסף למדף מחיר: 65 ₪

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום