ספרי הרב יוסף סולובייצ'יק

מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

ספרי הרב יוסף סולובייצ'יק

הרב יוסף דוב הלוי סולוביצ'יק זצ"ל (תרס"ג-תשנ"ג) - היה רבראש ישיבהפילוסוף דתי, מראשי הציונות הדתית ותנועת המזרחי, וממנהיגיה הרוחניים של היהדות האורתודוקסית בארצות הברית.

היה מן הבולטים שבאנשי ההלכה במאה העשרים והוגה דעות חדשני ומקורי ביותר. במשך יותר מארבעים שנה העביר הרב סולוביצ'יק את השיעור בתלמוד לבכירים שבין תלמידי ישיבת רבנו יצחק אלחנן שליד ישיבה יוניברסיטי בניו יורק, וכן הרצה בפני קהלים מגוונים ביותר. בהרצאותיו ובחיבוריו הראה כיצד מציעות ההלכה וההגות היהודית כלים להתמודדות עם אתגרי החיים המודרניים, בעודו עומד בתוקף על שלמותה ועל עצמאותה של מחויבותו הדתית של היהודי.

ימי זיכרון

ימי זיכרון

הוסף למדף מחיר: 85 ₪
חדש
חזר למלאי
על התשובה

על התשובה

הוסף למדף מחיר: 76 ₪
זמן חירותנו

זמן חירותנו

הוסף למדף מחיר: 49 ₪
עמודו של עולם

עמודו של עולם

הוסף למדף מחיר: 49 ₪
מן הסערה

מן הסערה

הוסף למדף מחיר: 44 ₪
חמש דרשות

חמש דרשות

הוסף למדף מחיר: 49 ₪
אדם וביתו

אדם וביתו

הוסף למדף מחיר: 49 ₪
איש על העדה

איש על העדה

הוסף למדף מחיר: 49 ₪
איש האמונה

איש האמונה

הוסף למדף מחיר: 42 ₪
דברי השקפה

דברי השקפה

הוסף למדף מחיר: 85 ₪

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום