מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

תורת המקרא

   הוצאת ידיעות ספרים

תורת המקרא - דרשות על פרשת השבוע

הרב שלמה גורן

ספר זה הינו ספרו הראשון של אאמו"ר זצוק"ל אשר הוכן, נערך וסודר מתחילת לאחר הסתלקותו לגנזי מרומים, ביום כ"ד מרחשוון תשנ"ה, וללא מעורבתו האישית. עם זאת, לא התקשינו קושי רב לבחור בספר זה כראשון לבריאה וזאת עקב הנחיותיו של אאמו"ר זצוק"ל אשר פעמים רבות חזר והדגיש בפנינו את החשיבות אשר הוא מייחס וזאת החיבה היתרה אשר הוא חש לספר זה ולדברים הכלולים בו. יחס זה בא לידי ביטוי גם בכך שכל אימת שאמו"ר זצוק"ל התפנה כלשהו מעיסויו בנושאים "בוערים" חזר והפנה את תשומת לבו לעריכת הדברים הכלולים בספר. מקורם של מרבית הדברים הכלולים בספר, בדרשות שנשא אאמו"ר זצוק"ל בבית המדרש הגדול "קממיות אברהם" בתל אביב שיסד והנהיג, בדרך כלל במהלך הסעודה השלישית בשבת, סעודת "רעוא דרעוין" כפי שנהג להדגיש.

ספרי הרב שלמה גורן

הרב גורן (כ"א בשבט ה'תרע"ח3 בפברואר 1918 - כ"ד בחשוון ה'תשנ"ה) היה הרב הצבאי הראשי מקום המדינה ועד תשל"א. שימש למשך תקופה קצרה הרב הראשי של תל אביב יפו ולאחר מכן הרב הראשי לישראל בשנים תשל"ג - תשמ"ג . מחבר ספרים רבים, חתן פרס ישראל לספרות תורנית בתשכ"א , ופרס הרב קוק בתש"ג בעבור השנים תש"א-תש"ג  ובתשמ"ה (1985).

ספר לחברים על הספר 'תורת המקרא'

לקוחות שרכשו את הספר "תורת המקרא", התעניינו גם בספרים הבאים:

משנת הגורן

משנת הגורן

הוסף למדף מחיר: 76 ₪
חדש
עטרת שלמה

עטרת שלמה

הוסף למדף מחיר: 46 ₪

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום