מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

דעת אלוקים

   הוצאת דעת אלקים

ספר דעת אלוקים

 

והוא כולל שני חלקים:

חלק ראשון - הנקרא "סגנון מראה" והוא תיאור האילן הקדוש ומה שהוכן בו ובענפיו העיקריים, והיינו כללות המראות הנראות לנביאים במרכבה. נערך בסדר נאה ובשפה עפ"י הדרך שגילה רבינו הקדוש האריז"ל ע"י תלמידו הרב הגדול מוהרח"ו זצ"ל.

חלק שני - הנקרא "פתרון המראה" הוא ביאור דרכי הנהגתו ית' שבהם מנהג את עולמו, כי הם עצמם הפתרון של כל המראות הנ"ל שבמרכבה, לוקט מתורתם הנאמנה של רבותינו הקדושים הרמח"ל והגר"א זצ"ל.

נלווה עליו:

ספר דרך חכמה (קיצור) לרבינו הרמח"ל

 

נערך ע"י הרב שלום אולמן זצ"ל הנחשב לאחד מגדולי הוגי תורת הרמח"ל.

 

ספר לחברים על הספר 'דעת אלוקים'

לקוחות שרכשו את הספר "דעת אלוקים", התעניינו גם בספרים הבאים:

אגרות רמח"ל

אגרות רמח"ל

הוסף למדף מחיר: 89 ₪

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום