מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

דרך ה'

   הוצאת פלדהיים

דרך ה' הוא ספרו של רבי משה חיים לוצאטו- הרמח"ל. הספר דרך ה' נכתב לאחר פולמוס ציבורי סוער על הגותו, שבעקבותיו נגנזו כתביו הקבליים. הספר עוסק בנושאים מרכזיים במחשבת ישראל בצורה שעל פניה היא פילוסופית ולא סודית (מיסטית), אך מושפעת עמוקות מתפיסת העולם הקבלית שלו.

הספר דרך ה' ראה אור במהדורות רבות.

מבנה הספר דרך ה'

הספר דרך ה' מחולק לארבעה חלקים, המסודרים בהדרגה משאלות מטאפיזיות כלליות ועד לשאלות הנוגעות בתפקידו ומחויבותו של האדם בעולם:

חלק ראשון- על יסודות המציאות-

בחלק הראשון של דרך ה', המושפע בתכניו ובסגנונו מהלכות יסודי התורה של רמב"ם, עוסק רמח"ל בשאלות הנוגעות למציאותו של הבורא, לתכליתה של הבריאה בכלל, המין האנושי והאדם הפרטי.

חלק שני- בהשגחת הבורא יתברך שמו-

החלק השני של דרך ה' כולל מערכת היחסים שבין הבורא ועולמו. השגחה כללית ופרטית על כלל העולם והאדם בפרט, כולל סדרי ההשגחה והשתלשלותה לפי שיטתו.

חלק שלישי- בנפש האדם ברוח הקודש והנבואה, ובפעולות שלא כדרך הטבע-

מתוך דיון בכוחות הנפש ובמהותה בא הרמח"ל בחלקו השלישי של דרך ה' לדון בקשריה עם מה שמעל לטבע - כישוף, נבואה ודבקות באל. גם כאן הוא מושפע מדרכו של הרמב"ם, בהדגישו את ההבדל שבין נבואה רגילה לנבואתו של משה רבנו.

חלק רביעי- בעבודת בוראנו-

בחלק הרביעי של דרך ה' דן הרמח"ל בעבודה שהאדם מתחייב בה לאור החלקים הקודמים ומחלקה לחטיבות. 

תוכן הספר דרך ה'

הנושאים העיקריים הנידונים בספר דרך ה' הם: גוף ונפש, חטא אדם הראשון והשפעתו, שכר לגויים, ואסטרולוגיה דרך ה' הפך לספר לימוד ישיבתי בהיר לענייני קבלה ופילוסופיה, ועל כן יש לו חשיבות כמתווה השקפת עולם אמונית עכשווית.

ספר לחברים על הספר 'דרך ה''

לקוחות שרכשו את הספר "דרך ה'", התעניינו גם בספרים הבאים:

קיצור הכוונות

קיצור הכוונות

הוסף למדף מחיר: 55 ₪

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום