מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

שיעורים בספר הכוזרי א

שיעורים בספר הכוזרי מאת הרב שרקי,כרך א', מאמרים א'-ג' מתוך ספר הכוזרי בתרגום איבן תיבון, בתוספת שיעורי הרב אורי שרקי על הספר.

 

אודות ספר הכוזרי

מקום של כבוד קנה לו ספר הכוזרי בין ספרי היסוד של אמונת ישראל והגותו. מחברו, רבנו יהודה הלוי קרא לספרו "ההוכחה והראיה להגנת הדת הבזויה", ומאוחר יותר נקרא בפי ההמון 'ספר הכוזרי'. הספר נכתב במקורו בﬠרבית, ובמרוצת הדורות תורגמו מספר פעמים לﬠברית.
ספר הכוזרי נכתב בתקופה בה מספר יסודות לאומיים-יהודיים החלו להישכח. ביטול מוסדות הגאונות, הנשיאות וראשות הגולה, גרמו לריה"ל להבין את הנקודה הקריטית שהיהדות מצויה בה כעת, נקודה בה לראשונה חדלה היהדות מלתפקד כאומה, ולמﬠשה כל החיים היהודיים שתולים על גבי תרבות זרה, כך שהיהדות מתפקדת כדת בלבד. בﬠקבות כך החליט ריּה"ל לכתוב את ספר הכוזרי ﬠל מנת להבהיר לכול את היסוד הלאומי של היהדות, מﬠבר ליסוד הדתי. מיהו עם ישראל? ומהו ייחודו ﬠל פני העמים? נראה שﬠבור הקורא הישראלי בן-זמננו, הדיון שדן הרב שרקי בשאלות אלו רלוונטי מאי פעם.

 

אודות מחבר שיעורים בספר הכוזרי- הרב אורי שרקי

הרבי אורי שרקי (תשי"ט) הוא ראש המחלקה הישראלית במכון מאיר ורב קהילת בית יהודה בירושלים. הרב שרקי הוא חניכם של כמה מגדולי הרוח של היהדות בﬠידן החדש: הרב צבי יהודה הכהן קוק, הרב יהודא ליאון אשכנזי (׳מניטו׳) והרב שלמה בנימין אשלג. את משנתם הוא מנחיל לציבור הרחב בהרצאות על-פה, בדברים שבכתב וברשת האינטרנט, בסגנונו הייחודי הכורך יחדיו ﬠומק ופשטות. הרב שרקי ידוע בחיבתו לספר הכוזרי ובשיעורים המעולים שמעביר בו, שאוגדו כעת לידי ספר שיעורים בספר הכוזרי, בן שני הכרכים.

ספר לחברים על הספר 'שיעורים בספר הכוזרי א'

לקוחות שרכשו את הספר "שיעורים בספר הכוזרי א", התעניינו גם בספרים הבאים:

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום