מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

ספר הכוזרי - אבן תיבון

   הוצאת איבן תיבון

ספר הכוזרי - יסודות הדת והאמונה היהודית, בתרגומו הראשוני של איבן תיבון. התרגום של איבן תיבון נחשב למדויק והנאמן ביותר למקור. החסרון בו הוא שהוא כתוב בעברית של ימי הביניים ורצף הקריאה בו קשה לקורא בן זמננו.

 

אודות ספר הכוזרי

מקום של כבוד קנה לו ספר הכוזרי בין ספרי היסוד של אמונת ישראל והגותו. מחברו, רבנו יהודה הלוי קרא לספרו "ההוכחה והראיה להגנת הדת הבזויה", ומאוחר יותר נקרא בפי ההמון 'ספר הכוזרי'. הספר נכתב במקורו בﬠרבית, ובמרוצת הדורות תורגמו מספר פעמים לﬠברית.
ספר הכוזרי נכתב בתקופה בה מספר יסודות לאומיים-יהודיים החלו להישכח. ביטול מוסדות הגאונות, הנשיאות וראשות הגולה, גרמו לריה"ל להבין את הנקודה הקריטית שהיהדות מצויה בה כעת, נקודה בה לראשונה חדלה היהדות מלתפקד כאומה, ולמﬠשה כל החיים היהודיים שתולים על גבי תרבות זרה, כך שהיהדות מתפקדת כדת בלבד. בﬠקבות כך החליט ריּה"ל לכתוב את ספר הכוזרי ﬠל מנת להבהיר לכול את היסוד הלאומי של היהדות, מﬠבר ליסוד הדתי. מיהו עם ישראל? ומהו ייחודו ﬠל פני העמים? נראה שﬠבור הקורא הישראלי בן-זמננו, הדיון שדן הרב שרקי בשאלות אלו רלוונטי מאי פעם.

ספר לחברים על הספר 'ספר הכוזרי - אבן תיבון'

לקוחות שרכשו את הספר "ספר הכוזרי - אבן תיבון", התעניינו גם בספרים הבאים:

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום