מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

אהבת חסד - למרן בעל החפץ חיים

הספר אהבת חסד - למרן בעל החפץ חיים, כריכה קשה. חיבור מיוסד על כל עניני החסד במהדורה מתוקנת ומהודרת בתוספת מראי מקומות והציונים שנקבעו במקומם בדיוק רב, באותיות מאירות עיניים, בניקוד מלא, חלוקה לקטעים וכותרות בשולי הגיליון. בצירוף ליקוט "מקור החסד".

מתוך הקדמת הספר אהבת חסד

אמרו חז''ל (סוטה י"ד.): דרש ר' שמלאי, תורה תחלתה גמילות חסדים וסופה גמילות חסדים. תחלתה גמילות חסדים, דכתיב (בראשית ג' כ"א): ''ויעש ה' אלהים לאדם ולאשתו כתנות עור וילבשם'', וסופה גמילות חסדים, דכתיב (דברים ל"ד ו'): ''ויקבר אתו בגי''. הנה חז''ל גלו לנו את גדל הענין של חסד, שרמזה לנו התורה עליה בתחלתה ובסופה. אבל באמת, לאו דוקא באלו המקומות לבד, דכמה פרשיות של תורה מלאות מזה, כאשר נבאר בעזרת ה' יתברך.

כמה יש לו לאדם להתדבק במדת החסד, וכדכתיב בקרא (מיכה ו' ח'): ''הגיד לך אדם מה טוב ומה ד' דורש ממך, כי אם עשות משפט ואהבת חסד וגו' ''. ולכאורה היה לו להכתוב לאמר, כי אם עשות משפט וחסד, או אהב משפט וחסד. וגם מאי לשון ''הגיד לך אדם וגו' '', דמשמע דבא הכתוב לגלות דבר, שלא ידע האדם מעצמו; והלא כל העולם יודעין דעשות משפט הוא ענין גדול מפרשת ''ואלה המשפטים''.

מחבר ספר אהבת חסד - החפץ חיים

רבי ישראל מאיר הכהן מראדין נולד בשנת ה'תקצ"ח, מחשובי הרבנים בדור שלפני השואה. מחבר הספרים משנה ברורה וחפץ חיים (מכונה "החפץ חיים" על שם ספרו החשוב). התגורר בעיירה ראדין הסמוכה לוילנה, שם הקים ישיבה הידועה בשם "ישיבת ראדין" ועמד בראשה. בשנת 1873 למניינם הוציא את ספרו הראשון, חפץ חיים, העוסק בהלכות איסור לשון הרע. ב-1884 למניינם הוציא לאור את חלקו הראשון של ספרו המשנה ברורה. התעקש שלא לקבל שכר על רבנותו ואת פרנסתו מצא בחנות מכולת שהייתה בבעלותו ובמכירת ספריו בעילום שם. עמד בקשר עם שאר רבני אירופה בתקופתו, ובין השאר השתתף בייסוד אגודת ישראל ותמך בהקמת רשת בתי הספר לבנות בית יעקב.

מפעלו הציבורי הראשון היה בתחום שמירת הלשון, לשם כך חיבר את ספריו "חפץ חיים" ו"שמירת הלשון". נודע כמי שיישם בעצמו הלכות אלו ונזהר מאוד מכל לשון הרע. הדגיש באופן כללי את חשיבות המצוות שבין אדם לחברו, ולשם כך כתב את ספרו "אהבת חסד" וספרים נוספים.

ספר לחברים על הספר 'אהבת חסד - למרן בעל החפץ חיים'

אהבת חסד - למרן בעל החפץ חיים
לחץ על התמונה להגדלה
תמונה שניה- הספר אהבת חסד - למרן בעל החפץ חיים תמונה שניה- הספר אהבת חסד - למרן בעל החפץ חיים

אהבת חסד - למרן בעל החפץ חיים

הוסף למדף מחיר: 45 ₪

לקוחות שרכשו את הספר "אהבת חסד - למרן בעל החפץ חיים", התעניינו גם בספרים הבאים:

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום