מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

בית אלקים להמבי"ט

הספר בית אלוקים להמבי"ט, ר' משה בן יוסף מטראני, כריכה קשה. 

אודות הספר בית אלוקים להמבי"ט

הספר בית אלוקים למבי"ט (ר' משה בן יוסף מטראני) כולל שלושה חלקים: שער התפילה, שער התשובה, ושער העיקרים (בדפוס ראשון נקרא שער השלישי בשם שער העיקרים בדפוסים מאוחרים נקרא בשם שער היסודות כי בו מבאר את יסודות הדת). לספר צורף גם פרק מיוחד הכולל ביאור על פרק שירה.

אודות מחבר הספר בית אלוקים להמבי"ט

רבי משה בר יוסף מִטְרָאנִי (המבי"ט; 1500 - 1580), היה ראש ישיבה ופוסק, מחכמי צפת במאה ה-16.

רבי משה מִטְרָאנִי נולד לרבי יוסף מטראני, בן למשפחת חכמים ממגורשי ספרד (1492) שהתייחסה לרבי ישעיה דיטראני. בשנת רנ"ז הגיע אביו לסלוניקי שביוון, שם נולד לאחר שלוש שנים בנו. בגיל 18, לאחר שרכש השכלה תורנית מקיפה אצל דודו, רבי אהרן מטראני, באדריאנופול, עלה לארץ ישראל. הוא השתקע בעיר צפת ולמד תורה אצל רבי יעקב בירב והיה לתלמידו המובהק. בגיל 25 התמנה לחבר בית הדין של רבי יעקב בירב, וזכה להיסמך על ידי מורו יחד עם הרב יוסף קארו שהגיע גם הוא לצפת באותן  שנים.

במשך 54 שנים ישב המבי"ט בבית הדין בצפת ועסק בהרבצת תורה וכתיבת תשובות לשאלות שהופנו אליו מרחבי העולם היהודי. המבי"ט היה חברו של רבי יוסף קארו והם הרבו לדון יחד בענייני הלכה, לצד מקרים של מחלוקת ואי הסכמה. לאחר פטירת רבי יוסף קארו שימש במשך 5 שנים כאב בית הדין. כן עמד בקשר עם חכמי דורו באימפריה העות'מאנית, בהם: הרדב"ז, רבי בצלאל אשכנזי ורבי משה אלשיך.

נפטר ביום טוב אחרון של פסח בשנת ש"מ (1580) והניח אחריו שני בנים: רבי שלמה שהיה רב במצרים ורבי יוסף מחכמי צפת ומגדולי הפוסקים בדורו.

בין תלמידיו של המבי"ט היה, רבי יום טוב צהלון.

50 שנה לאחר מותו הדפיסו בניו את שני כרכי תשובותיו הכוללים כ-800 תשובות לשאלות שנשאל בענייני הלכה.

בחייו נדפסו ספריו: קריית ספר (ונציה שי"א) בו בירר בכל דין אם הוא מדאורייתא, או על פי שלוש עשרה מידות שהתורה נדרשת בהן, או לפי הלכה למשה מסיני או מדברי חכמים ותקנותיהם. וכן ספרו "בית אלוקים".

בנוסף, חיבר פירוש על "התחיה והפדות" מאת הרס"ג וספר "אגרת גאולת עולם", כמו כן הוא הראשון שחיבר ביאור על פרק שירה (נדפס והוגה מחדש ירושלים תשס"ה על ידי אברהם אליעזר סופר), המבי"ט השאיר  כתבים מעטים בקבלה על ספר הפליאה, הנמצאים באוסף גרשם שלום, בספריה הלאומית בירושלים.

ספר לחברים על הספר 'בית אלקים להמבי"ט'

לקוחות שרכשו את הספר "בית אלקים להמבי"ט", התעניינו גם בספרים הבאים:

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום