מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

יתגבר כארי

הספר יתגבר כארי - קימה של שחרית והכנה לתפילה. המחבר חפץ בעילום שמו. מהדורה מנוקדת בהדפסה איכותית ומאירת עיניים.

רבינו הגר"י סלנטר כתב "אם פגע בך מנוול זה (היצה"ר) משכהו לבית המדרש שלו" לכל יצר ולכל ניסיון יש בית מדרש מיוחד והוא העסק בהלכותיו אשר טמונה בזה סגולה של ניצוח היצר והעמידה בנסיונותיו (עלי שור ח"א עמ' רי"ג).

 

תוכן הספר יתגבר כארי

הספר מכיל שני שערים- שער קימה של שחרית ושער הכנה לתפילה. בשער קימה של שחרית 13 פרקים נפלאים:

 1. החיוב להתגבר כארי בעשית מצוות ומדוע הוא שייך במיוחד בהשכמת הבוקר
 2. שינה בשיעור מספיק
 3. זמן תורה לחוד וזמן תפילה לחוד
 4. קביעת הרצון לקום כראוי בטרם יישן
 5. לישון באופן שאינו מכביד על הגוף
 6. להסיר חשבונות ולקום
 7. חיוב הזריזות בקיום המצוות וטעמיו
 8. עוד בטעם חיוב הזריזות בכלל, סכנת העצלות בקימה של שחרית והסיעתא דשמיא לזריז בדבר זה
 9. הפסדי המאחר לתפילה
 10. עוצם שכרו ומעלתו של המקדים לתפילה
 11. "שטיבלאך"- רק בדיעבד
 12. עצות נפלאות
 13.  בין הזמנים

בשער הכנה לתפילה ז' פרקים מאלפים:

 1. הכנה לתפילה מהי?
 2. החיוב מדינא להתכונן לתפילה
 3. כעומד לפני מלך ממש- הכיצד?
 4. הדרכה מורחבת ועמוקה להכנה לתפילה
 5. בעיית הדור- החיפזון
 6. הכנה לתפילה ולכל המצוות- אם היא דאורייתא או דרבנן
 7. ההכנה לתפילה על ידי טבילה

עוד נוספו עליו מאמרי חז"ל בגודל מעלת התפילה ועל חיוב התפילה בעונתה, ומאמר על מעלת קריאת שמע וחיוב קריאת שמע בזמנה.

 

הסכמות לספר יתגבר כארי

הספר יתגבר כארי היה לעיני הגר"ח קנייבסקי שליט"א. מרן שיבח את הספר וכשהבחין בכך שאני מחכה לקבל חזרה את עותק ההגהה של הספר פנה אלי ושאל: הדפסת את הספר? כשהשבתי בשלילה אמר: כשתדפיס את הספר ותביא לי עותק חדש אחזיר לך את העותק הישן. כשנכנסתי לקבל הסכמת מרן לפרסום הנוסח הנ"ל הוסיף: "הספר יפה מאוד, עיינתי בו הרבה" ולאחר מכן אמר שחלק מהדברים הראה גם לאחרים.

לספר יתגבר כארי הסכמות ומכתבי ברכה לרוב: הרב חיים פנחס שיינברג, הרב דב יפה, הרב משה מרדכי חדש, הרב אשר וייס, הרב יצחק אזרחי, הרב יעקב דוד הלברשטאם. הגאון הצדיק רבי שלמה ברעוודה שליט"א כתב מאמר "איש הנשמה" לכבוד יציאת מהדורתו השניה של הספר שצורף כהקדמה למהדורה השלישית.

 

תגובות שקיבלנו לספר מלקוחות

"בס"ד ספר מוסר פשוט, מתוק ונפלא. הקולע אל המטרה ומעורר את הלב לעבודת הבורא יתברך מאהבה ויראה גם יחד. מומלץ בחום לכל בית ישראל. אשרינו ואשרי חלקנו!"

"זה ספר מוסר אדיר ביותר ברוך ה' שהאסימון נפל בתרועות גיל ושמחה לגבי קימה בבוקר. אני צריך עוד 20 עותקים!!"

 

ספר לחברים על הספר 'יתגבר כארי'

לקוחות שרכשו את הספר "יתגבר כארי", התעניינו גם בספרים הבאים:

קדושה וצניעות

קדושה וצניעות

הוסף למדף מחיר: 55 ₪

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום