מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

מאמר תורת הבית

ספר מאמר תורת הבית, החפץ חיים, כריכה קשה. ספר מוסר העוסק בחובת תלמוד תורה בהיות האדם פנוי מעסקיו וטרדותיו. יצא לאור לראשונה בפיעטרקוב בשנת תרס"ז, ומאז הודפס בכמה מהדורות.

אודות הספר מאמר תורת הבית

בנו ל החפץ חיים מחבר הספר מאמר תורת הבית, ר' אריה לייב הכהן, תיאר את הספר: "מיוסדת על מצות עשה של ודברת בם בשבתך בביתך... בחיבור הזה הוא מדבר ממעלת התורה ועוסקיה, ביחוד הוא מכוין נגד אחינו הליטאים שדרכם ללמוד בביהמ"ד אחר התפלה בחבורות מי דף גמרא פי פרק משניות וכמו כן אחר המנחה, אבל בשבתם בביתם כל היום וכל הלילה אינו עולה על דעתם כלל חיוב לימוד, ואף בשעה שהם יושבים בטלים הם משיחים במילי דעלמא ובחיבור הזה מבואר טעותם...".

הספר כולל ט"ו פרקים:

 • פרקים א-ב - חיוב לימוד תורה גם בבית ובדרכים.
 • פרקים ג-ד - סיבות הגורמות לרפיון בנושא זה
 • פרק ה - גודל צערו של הקב"ה ממי שיכול לעסוק בתורה ואינו עוסק
 • פרק ו - "הנהגה טובה בענין דברי תורה"
 • פרק ז - "עוד מענין לימוד התורה"
 • פרק ח - הצורך בעריכת התבוננות במעשים וחשבון נפש
 • פרקים ט-י - הצורך לעשות השתדלות כדי להשיג תורה ויראת שמים
 • פרק יא - עניינים שונים בעבודת ה'
 • פרק יב - התבוננות על מדרגתו בעבודת ה'
 • פרק יג - תשובה
 • פרק יד- השעפעת ההתחזקות בלימוד תורה על צאצאיו
 • פרק טו- החיוב לעסוק בתורה ומעשים טובים גם בדברים שעל פי השכל אינם מביאים אותו לחיי נצח

לספר נוספו מספר מאמרים ומכתבים נספחים: מאמר "עת לעשות", מכתב "לקבוע ישיבות לתורה", עלבונה של תורה, שני מאמרים ומכתב כחתימה לספר.

אודות מחבר הספר מאמר תורת הבית

רבי ישראל מאיר הכהן מראדין נולד בשנת ה'תקצ"ח, מחשובי הרבנים בדור שלפני השואה. מחבר הספרים משנה ברורה וחפץ חיים (מכונה "החפץ חיים" על שם ספרו החשוב). התגורר בעיירה ראדין הסמוכה לוילנה, שם הקים ישיבה הידועה בשם "ישיבת ראדין" ועמד בראשה. בשנת 1873 למניינם הוציא את ספרו הראשון, חפץ חיים, העוסק בהלכות איסור לשון הרע. ב-1884 למניינם הוציא לאור את חלקו הראשון של ספרו המשנה ברורה. התעקש שלא לקבל שכר על רבנותו ואת פרנסתו מצא בחנות מכולת שהייתה בבעלותו ובמכירת ספריו בעילום שם. עמד בקשר עם שאר רבני אירופה בתקופתו, ובין השאר השתתף בייסוד אגודת ישראל ותמך בהקמת רשת בתי הספר לבנות בית יעקב.

מפעלו הציבורי הראשון היה בתחום שמירת הלשון, לשם כך חיבר את ספריו "חפץ חיים" ו"שמירת הלשון". נודע כמי שיישם בעצמו הלכות אלו ונזהר מאוד מכל לשון הרע. הדגיש באופן כללי את חשיבות המצוות שבין אדם לחברו, ולשם כך כתב את ספרו "אהבת חסד" וספרים נוספים. כמו כן כתב ספר בשם מאמר תורת הבית על חיוב עסק התורה בהיות האדם פנוי מעסקיו, בביתו ובדרכיו.

ספר לחברים על הספר 'מאמר תורת הבית'

לקוחות שרכשו את הספר "מאמר תורת הבית", התעניינו גם בספרים הבאים:

חדש
בית אלקים

בית אלקים

הוסף למדף מחיר: 89 ₪

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום