מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

מעשה חושב שויון

   הוצאת קורן

מעשה חושב שויון

כתב העת מעשה חושב הנו במה תורנית ראשונה מסוגה ליצירה מעמיקה בתחומי האמונה ההגות והמחשבה היצירה שנולדה מתוך דרישת אמת חדורת חרדת קודש, בירור שיטתי מעמיק ויסודי, השלובים עם חירות מחשבתית ורחבות אופקים. במה תורנית זו, שתהווה בית יוצר למיטב תלמידי החכמים והחוקרים בדורנו, תאפשר שיח ער, המעמיק ביסודות האמונות והדעות וקשוב לצרכי השעה.

אודות הספר מעשה חושב, שוויון

הנושא המרכזי שנבחר לכרך זה הנו השוויון. נושא זה הוא מן הבוערים בעולם בכלל, וממילא - משפיע מאוד גם על העולם היהודי בפרט. תחת כותרת כללית זאת, חוסים מגוון תתי־נושאים העומדים במרכז מחלוקות חריפות בחברה הישראלית ובעולם כולו, בהם: היחס בין ישראל לעמים; מגדר ומשפחה; כלכלה; משפט ועוד.

מהי מהות ההבדלה שבין ישראל לעמים? האם החברה היהודית שוויונית? מה יחסנו לנושא השוויון המגדרי - מעמד האישה? מהי עמדת התורה לגבי השוויון הכלכלי? דרך העיון במגוון הסוגיות הללו ובאחרות יוצגו כיווני מחשבה שעשויים לסייע בהתמודדות הרעיונית והמעשית כיום.

מלבד הנושא המרכזי, מופיעים בכרך זה שלל מאמרים מרתקים בנושאים מגוונים: הידיעות המדעיות של חז"ל; ייחוד השם במשנת הרמח"ל; יחס חסידות חב"ד למשבר החילון; הרלוונטיות של תורת בני נח בימינו; השפעת גילויי מדעי המוח על הבנתנו את נבואות אחרית הימים ועוד.

ספר לחברים על הספר 'מעשה חושב שויון'

לקוחות שרכשו את הספר "מעשה חושב שויון", התעניינו גם בספרים הבאים:

בסוד התפילה

בסוד התפילה

הוסף למדף מחיר: 52 ₪

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום