מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

ספר הישר לרבנו תם - חלק החידושים

   הוצאת ספרייתי

ספר הישר לרבנו תם - חלק החידושים, רבנו יעקב תם, הוצאת ספרייתי, 490 עמודים, כריכה קשה. שו"ת וחידושים על התלמוד מגדולי בעלי התוספות. עיקר מגמת חלקו הראשון של הספר היא לתקן את הגרסאות בתלמוד הבבלי ולהוכיח שאין להגיה את הנוסח הקיים, למחוק או להוסיף עליו, לא על פי היגיון ולא על פי ספרים אחרים או מקורות מקבילים. 

אודות ספר הישר לרבנו תם

ספר הישר הוא ספרו של רבנו תם, מגדולי בעלי התוספות, המכיל שני חלקים: הראשון הוא חידושים לתלמוד הבבלי, והשני הוא שאלות ותשובות. הספר נכתב בשנת 1149, וחלק החידושים נערך בידי תלמידיו של רבנו תם, ביניהם רבי אליעזר ממץ ותלמיד נוסף בשם רבי פטר, ודברי רבינו תם מוזכרים בו בגוף שני. נראה כי הייתה מעורבות של תלמידי רבנו תם גם בכתיבת הספר, מהחיבור הגהות אשרי, שכותב "ופירוש רבי פטר בספר הישר". חלק התשובות נשאר כפי שכתבו רבינו תם.

בשנת תקע"א (1811) שני חלקי הספר יצאו לאור בווינה מתוך כתב יד, על ידי הרב דניאל פרוסטיץ וביוזמתו של מנחם מנדל טעבין. בשנת תרנ"ח (1898) יצאה לאור בברליןמהדורה מתוקנת של חלק השו"ת על ידי הרב שרגא פייש רוזנטל. חלק החידושים נערכו מחדש ויצאו לאור בירושלים בכמה מהדורות (1959-1985) על ידי שמעון שלמה שלזינגר.

מתוך ההקדמה לספר הישר

"ספר הישר" קראתי בשם את הספר, יען כל פקודי כל ישרתי בו שמועות הראשונות וגירסות הספרים אשר מעולם. כי ראיתים שותים מים הרעים לקראת מגיהי ספרים בלי שכר תרומת הלשכה ואיש לזרועו היו. כי הזריז הרי זה משובח. ואף על גב דלט (שקילל) רבנו גרשום מאור הגולה, (ואמר) כל מאן דמשבש תלמוד הכי והכי תהוי (כל מי שישבש את התלמוד ייעשה לו כך וכך) - לא נמנעו מלשבש. ולא די להם בגרסות הנראין פירוש לשבש (ולא שינו רק בגרסות של פרשנות דברי חז"ל), כי אם דברי האמוראין והתנאין עצמן, ולא ייתכן כן לכל יראי השם... ויהיו דברי אלה קרובים לכל יראי השם לבלתי ישבשו הספרים למחקם ולא לעשות לאו הין והין לאו. וכל שכן שמתוך סברת האדם לא יסתור שמועתו וסברת התלמוד, כי מתוך שלא נודע טעמם של ראשונים לא עמדו האחרונים בשמועתם כאשר אפרש לך בזה הספר באונא ואומא."

אודות מחבר ספר הישר

רבינו יעקב ב"ר מאיר תם היה פוסק, מפרש התלמוד ופייטין חשוב בצרפת בימי הביניים, מגדולי בעלי התוספות וממנהיגי יהדות צרפת. נכדו של רש"י.

נולד בשנת ד'תת"ס לערך בצפון צרפת לאביו רבי מאיר מרומרוג ואמו יוכבד, בתו של רש"י. אחיו הגדול הוא הרשב"ם והצעיר הוא ריב"ם. נשא את מרים, אחות רבי שמשון הזקן מפלייזא. לפרנסתו עסק בהלוואה בריבית (מהר"ם מרוטנבורג תשצה), ויש אומרים שהתפרנס גם מעשיית יין. עבר את שואת מסעות הצלב ופרעות תתנ"ו, וניצל ממוות בנס. רבינו תם הוכר כגדול בעלי התוספות וכמנהיג הדור, ויצאו לו מוניטין כגדול בתורה אף מעבר לארצו. פירושיו הרבים לתלמוד, בתוכם חידושי הלכה רבים, נקלטו בתוך פירוש התוספות לתלמוד.

ספר הישר מצטרף לחיבוריו השונים של רבנו תם ובניהם: תיקון ספר תורה, סדר הגט, מחזור ונראה שהיו בו גם הלכות תפילה ווד..

נפטר בצרפת בשנת ד'תתקל"א

ספר לחברים על הספר 'ספר הישר לרבנו תם - חלק החידושים'

לקוחות שרכשו את הספר "ספר הישר לרבנו תם - חלק החידושים", התעניינו גם בספרים הבאים:

טהרת הקודש

טהרת הקודש

הוסף למדף מחיר: 45 ₪

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום