מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

ספר חשבון הנפש

הספר חשבון הנפש - הודפס ע"י רבי ישראל סלנטר, 199 עמ', כריכה קשה. ספר שכולו מוקדש לעצה היותר עמוקה ועיקרית לכל דורש קרבת השם באשר הוא - חשבון הנפש. בספר זה הרב המחבר מביא מתוך מקורות חז"ל ושאר גדולי התורה והמוסר את המעלות הרבות של חשבון הנפש והדרכים להוציאו מן הכח אל הפועל.

אודות הספר חשבון הנפש

ספר "חשבון הנפש" נדפס בשנת תר"ה (1845), בהשתדלותו של רבי ישראל סלנטר מייסד תנועת המוסר, וחביבותו אצל אנשי המוסר היתה נודעת.

בספר מוצעת תכנית פעולה "להתרפאות מחליי המידות", וקיימות בו עצות מעשיות על תיקון המידות ותכנית רחבה לשפר אותן על ידי תרגילים הדרגתיים. המחבר מונה שלש עשרה מידות ראשיות לעבודה (מנוחה, סבלנות, סדר, חריצות, נקיות, ענוה, צדק, קימוץ, זריזות, שתיקה, ניחותא, אמת ופרישות). סגנונו מושך את הלב והוא מתבל דבריו במשלים נאים.

מהתאורים שנכתבו על הספר חשבון הנפש

על החדשנות של השיטה יעיד מה שכתב המחבר בהקדמתו:
אכן לפני כמה שנים נתגלתה תחבולה חדשה, והיא המצאה נפלאה במלאכה זו. שכמדומה שיתפשט טבעה בעולם אי"ה במהרה כאותה של המצאת הדפוס, שהביאה אורה לעולם. תחבולה זו מקשרת ארבעה מיני תרופות הנ"ל ביחד דהיינו שעות שכיבה וקימה, חינוכים וחשבון הנפש (פתיחה אות כ).

הספר חשבון הנפש חזר ונדפס ע"י הסתדרות תלמידי ישיבת סלבודקה בליטא בשנת תרצ"ז , כי "ספר נפלא זה יחיד הוא בין ספרי המוסר להאיר עיני העוסקים בחינוך המוסר" (מתוך הקדמת המו"ל). אף ראש ישיבת סלובדקה , רבי יצחק אייזיק שער, הוסיף הקדמה חשובה ובה הפליג בחשיבותו:
בספר נכבד זה יתבארו ענינים חשובים מתורת המוסר שלא מצאנום בשאר ספרי המוסר שבידינו... על כן עלינו להחזיק טובה למחבר ספר נכבד זה המשתדל למסור לנו מפתחות חכמה נפלאה זו בעצות ותחבולות היאך לפקח על מהלך יצירת מחשבותיו שמהם תוצאות כל פעולות האדם. 

ספר לחברים על הספר 'ספר חשבון הנפש'

לקוחות שרכשו את הספר "ספר חשבון הנפש", התעניינו גם בספרים הבאים:

חדש
יערב שיחי

יערב שיחי

הוסף למדף מחיר: 70 ₪

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום