מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

ספר מעיין גנים

ספר מעיין גנים - הרב נפתלי הירץ וייזל זצ"ל

מטרת הספר לברר את המונחים:

חכמה בינה ,שכל, דעת , פקחות , ערמה , תחבולה , מזימה , עצה , מחשבה, תושיה וכיוצא בהם,  התחיל בזה בספרנו " בית חכמה " רשימה זו מוזכרת ב" גן נעול" .  המשך ביאורו כנראה היה בספר " מעיין גנים " אשר רק שריד מועט ממנו נותר בידנו ומגש כאן [ וחלק מועט מאוד מזה יש " בגן נעול " חלק שלישי ].

בשיטתו מניח הרב עקרונות פירוש לכלל מילה , אחד הספרים הבסיסיים ביותר , אליו הוא מפנה פעמים רבות , הוא מעיין גנים

ספר לחברים על הספר 'ספר מעיין גנים'

לקוחות שרכשו את הספר "ספר מעיין גנים", התעניינו גם בספרים הבאים:

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום