מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

פלא יועץ המנוקד - עם פירוש יפה מראה

ספר פלא יועץ - המנוקד, 2 כרכים, כריכה קשה. ספר פלא יועץ השלם המנוקד והמבואר עם פירוש יפה מראה - סודר מחדש בתוספת מעלות יקרות ומיוחדות, נערך ונסדר ע''י הרב יוסף הכהן.

אודות הספר פלא יועץ

הספר פלא יועץ - לרב אליעזר בן יצחק פאפו, הינו ספר מוסר הבנוי על פי נושאים, כגון אהבה, בטלה, ארץ ישראל, גאווה וכו', מסודר על פי סדר הא'-ב'. ספר זה נפוץ בכל קהילות ישראל ושבחים רבים נאמרו עליו. הספר הודפס לראשונה בקושטא בשנת תקפ"ה, ולאחר מכן בבוקרשט בשנת תר"כ. תורגם על ידי בנו רבי יהודה פאפו לשפת הלדינו והודפס פעמיים בשפה זו, וכן תורגם לערבית באי ג'רבא בשנת תרצ"ב. הספר יצא במהדורות רבות, וכן במהדורת כיס.

אודות מחבר הספר פלא יועץ

נולד בשנת ה'תקמ"ו בעיר סראייבו. מילדותו שקד על לימוד התורה, התנהג בפרישות וטהרה, ערך צומות, בכל יום טבל במקוה אף כאשר המים קפאו שבר את הקרח וטבל, בכל לילה שאומרים תחנון נהג לערוך סדר מלקיות, השתדל מאוד לקיים מצוות ביקור חולים וכל רצונו ומעשיו היו לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא. התפרסם כגאון בתורה, מסר שיעורי תורה ברבים ובגיל 24 החל לכתוב חידושים על הש"ס.

בשנת ה'תק"ף החל לכהן כרב ואב"ד בקהילת סיליסטרה (בולגריה) והגיע לעיר ב"קפיצת הדרך". את רוב זמנו הקדיש לטובת הקהילה, הנהיג קופת גמילות חסדים עבור אנשי הקהילה, פעל להשכנת שלום בין איש לרעהו ובין איש לאשתו והשתדל למנוע מחלוקות בין תלמידי חכמים, בדרכי נועם עמד נגד כל פרצה בחומת היהדות, חיבר תפילה נגד עין הרע ונוסח תפילה קצרה שאמר יחד עם החולים שביקר. ניחן באהבת ישראל ובכל יום נהג לומר 'יהי רצון מלפניך י-הוה א-להינו וא-להי אבותינו שתרחם על כל איש ואישה קטן וגדול מעמך ישראל'. ביקש את בניו ללמוד ולפרסם את דבריו ברבים כי אולי יכנסו דבריו באזני אדם ויהיה לו למשיב נפש והבטיח כי אם יזכה לחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלו ממי שיקבל טובה ישתדל לשלם לו במיטבא ולבקש עליו רחמים.
מרוב צניעותו לא ביקש הסכמות לספריו והתייעץ עם אשתו בענייני המוסר שכתב בספריו.
השיא את בנותיו למקובל ר' אהרן (בעל שו"ת "כפי אהרן")ולגביר יצחק פרחי.
השתוקק לעלות לארץ ישראל אולם בשנת ה'תקפ"ז חלה ולאחר שהוסיפו שלו את השם "יחזקאל" הבריא והודיע לאנשי הקהילה כי גילו לו מן השמים שתפרוץ מגיפת חולירע בסיליסטרה ועליו לבחור אם המגיפה תגבר או שיקבל דין מיתה שיהיה כפרה על הקהל וקיבל על עצמו דין מיתה, הבטיח כי כל המשתטח על קברו לאחר טבילה במקווה ויתפלל בלב נשבר יהיה ערב שתפילתו תקובל ובשנת ה'תקפ"ח השיב את נשמתו ליוצרה.

ספר לחברים על הספר 'פלא יועץ המנוקד - עם פירוש יפה מראה'

פלא יועץ המנוקד - עם פירוש יפה מראה
לחץ על התמונה להגדלה
תמונה שניה- הספר פלא יועץ המנוקד - עם פירוש יפה מראה תמונה שניה- הספר פלא יועץ המנוקד - עם פירוש יפה מראה

פלא יועץ המנוקד - עם פירוש יפה מראה

הוסף למדף מחיר: 79 ₪

לקוחות שרכשו את הספר "פלא יועץ המנוקד - עם פירוש יפה מראה", התעניינו גם בספרים הבאים:

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום