פרקי אבות - מסכת אבות

מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

מסכת אבות (הידועה גם בשם פרקי אבות) בניגוד לשאר מסכתות המשנה ריקה מדינים והלכות ומלאה במאמרי מוסר, מידות טובות ודרך ארץ שנמסרו על ידי גדולי החכמים בישראל במשך תקופה של כחמש מאות שנה- מימי שמעון הצדיק ועד אחרי חתימת המשנה. חיבה גדולה ויתרה גילו למסכת אבות גדולי התורה בכל הדורות ועטרוה במאות פירושים. מסכת פרקי אבות בנויה ממאמרים קצרים של חכמי המשנה, התנאים. נוהגות קהילות ישראל ללמוד את פרקי אבות כל הזמן, ובין פסח לעצרת בפרט, זאת מכיון שבשביל שעם ישראל יוכל לקבל את התורה, עליו להתכונן ולהתעדן במידותיו, בחינת דרך ארץ שקדמה לתורה. לכן הדרך הכי טובה לכך על להסתכל על אבותנו, פרקי אבות, וללמוד את דרכיהם.החיבור אבות דרבי נתן מושתת בעיקרו על פרקי אבות, ומהווה הרחבה שלו. 

מסכת אבות קהתי

מסכת אבות קהתי

הוסף למדף מחיר: 36 ₪
מעשי אבות - כיס

מעשי אבות - כיס

הוסף למדף מחיר: 29 ₪
אבות לדור חלק ג

אבות לדור חלק ג

הוסף למדף מחיר: 58 ₪
אבות לדור חלק ב

אבות לדור חלק ב

הוסף למדף מחיר: 83 ₪
אבות לדור חלק א

אבות לדור חלק א

הוסף למדף מחיר: 59 ₪
חדש
שמע בני ב

שמע בני ב

הוסף למדף מחיר: 55 ₪
שמע בני א

שמע בני א

הוסף למדף מחיר: 55 ₪
מסכת אבות

מסכת אבות

הוסף למדף מחיר: 59 ₪
מסכת אבות א

מסכת אבות א

הוסף למדף מחיר: 59 ₪
 מסכת אבות

מסכת אבות

הוסף למדף מחיר: 165 ₪
ענף עץ אבות

ענף עץ אבות

הוסף למדף מחיר: 35 ₪

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום