מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

קודש וחול

   הוצאת בניין התורה

הספר קודש וחול - שיחות מאת רבנים שונים, לזכרו של אל"מ דרור ויינברג הי"ד.

 

אודות הספר קודש וחול

ייסודו של הספר קודש וחול בשיחות שניתנו בבית משפחת וינברג בירושלים במהלך שנת האבל על דרור הי"ד אשר נפל בקרב גבורה בחברון,עיר האבות והבנים. רוב השיחות ניתנו על ידי תלמידי חכמים אשר למדו איתו בחברותא או שעמד עמהם בקשר אחר בשלב כלשהו בחייו.

נושאו הראשי של הספר קודש וחול 

נושאו הראשי של הספר קודש וחול הוא עיסוק בסוגייה של המורכבות שביחסי הקודש והחול... אולם כגודל חשבות בירור הסוגייה כך גודל הקושי שהויא מציבה-ניסיונות רבים שנעשו במטרה לשלב קודש וחול בחיים זה לצד זה עלו יפה אולם אין להתכחש שניסיות רבים לאחד בין הקודש לחול עלו בתוהו והסתבכו בהפלת המחיצה העבה המבדילה ביניהם. ואם כן תשובה לסוגייה זו אינה נעוצה רק בבירור עיוני לנושא אלא גם דורש התייחסות למעמד הנפשי של הדור, שצריך להתעלות עד למדרגה של שילוב הקודש והחול בחיים על כל גילויים בפועל ולמרות שאנו יודעים שכרגע אנו רחוקים ממדרגה זו-אין בכך בכדי לפטור אותנו מהעיסוק המעמיק בסוגייה זו.

בתוך כל העניין הזה היה את דרור וינברג הי"ד אשר כלל באישיותו גם את הקודש וגם את החול באופן מיוחד במינו וכך סימן את הדרך לרבים אחרים היונקים מאישיותו את יכולת ההכלה של שני דברים ניגודיים אלו.

נושאו השני של הספר קודש וחול 

נושאו השני של הספר קודש וחול הוא אופייה של הגאולה שבעצם דרור בכל ימי חייו האמין בכל מאודו שתקופתנו-היא תקופת הגאולה ועל פי אידאל זה התנהלו חייו, דרור ראה את עצמו בראש ובראשונה חייל של גאולת ישראל ולקידומה הוא נתרם בכל כוחו מתוך רצון למלא את תפקידו בעולמו של הקב"ה בפקידתו של עמו, בקץ המגולה. ובחלק השלישי של הספר-קודש וחול נאספו דברים שנאמרו לזכר דרור באירועים שונים מפי תלמידי חכמים קרובי משפחה וחברים לדרך. (מתוך וע"פ הערת העורך) יהי זכרו ברוך ונצור בליבנו.

 

חוות דעת על הספר קודש וחול

”טוב לקרוא את הדברים החשובים מאד, בעז”ה הכל ילך ויתרומם עוד ועוד... תודה רבה לך על העבודה הגדולה והמופלאה...”

מכתב הרב משה בלייכר שליט”א, כ”ז שבט תשס”ז

ספר לחברים על הספר 'קודש וחול'

לקוחות שרכשו את הספר "קודש וחול", התעניינו גם בספרים הבאים:

שערי תשובה

שערי תשובה

הוסף למדף מחיר: 15 ₪

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום