ספרי קודש - המדף היהודי
מוקד הזמנות: 03-5531443

גמרא שוטנשטיין גדול - כרכים בודדים

הוצאת ארטסקרול

גמרא שוטנשטיין גדול - כרך בודד - גמרא מבוארת. המהדורה המבוארת הנמכרת ביותר בעולם של התלמוד הבבלי יוצאת לאור על ידי הוצאת "ארטסקרול". לצד צילום דף הגמרא המסורתי של ש"ס וילנא עם פירושי רש"י ותוספות, כלולים במהדורה זו עמודים ובהם ביאור לגמרא והערות למדניות.

 

שוטנשטיין- למי זה מתאים?

המהדורה זוכה לפופולריות רבה. הגודל הגדול של גמרא שוטנשטיין הוא הנפוץ מבין הסדרה ומשמש ספר עזר ללימוד בכוללים, ישיבות ובספריה הביתית. קהל היעד הטבעי הוא לומדים בתחילת דרכם שההתמודדות עם הארמית וה'שקלא וטריא' של התלמוד מכביד להם על הלימוד, אבל גם לומדים עם רקע לימודי עשיר יותר נעזרים בשוטנשטיין- משווים את הבנת הסוגייה ולומדים מההערות המחכימות, ההרחבות וההוספות שבתחתית עמוד הפירוש.

 

מדוע לגמרא במהדורת שוטנשטיין כ"כ הרבה כרכים?

כל דף במהדורה כולל צילום עמוד של התלמוד בעיצוב של מהדורת וילנא, ובצדו עמוד עם ביאור ופרשנות לטקסט התלמודי, המבוססת ברובה על עיקרי דברי הראשונים והאחרונים הקלאסיים. בשל ההקפדה על הבאת צילום העיצוב המסורתי של ש"ס וילנא ובשל אורכו של הביאור על שני חלקיו, כל דף גמרא מתפרס בממוצע על כ־6 עמודי ביאורים (במהדורה העברית), ומשום כך תופסת המהדורה פי שישה נפח ממהדורת ש"ס וילנא הנפוצה.

 

ניתן להזמין כל כרך גמרא שוטנשטיין גדול מתוך הסדרה, לחצו על הכרך והוא יתווסף למדף:

מסכת ברכות ב מסכת ברכות א מסכת שבת א מסכת שבת ב מסכת שבת ג מסכת שבת ד מסכת עירובין א מסכת עירובין ב מסכת פסחים א מסכת פסחים ב מסכת פסחים ג מסכת שקלים מסכת יומא א מסכת יומא ב מסכת סוכה א מסכת סוכה ב מסכת ביצה מסכת ראש השנה מסכת תענית מסכת מגילה מסכת מועד קטן מסכת חגיגה מסכת יבמות א מסכת יבמות ב מסכת יבמות ג מסכת כתובות א מסכת כתובות ב מסכת כתובות ג מסכת נדרים א מסכת נדרים ב מסכת נזיר א מסכת נזיר ב מסכת סוטה א מסכת סוטה ב מסכת גיטין א מסכת גיטין ב מסכת קידושין א מסכת קידושין ב מסכת בבא קמא א מסכת בבא קמא ב מסכת בבא קמא ג מסכת בבא מציעא א מסכת בבא מציעא ב מסכת בבא מציעא ג מסכת בבא בתרא א מסכת בבא בתרא ב מסכת בבא בתרא ג מסכת סנהדרין א מסכת סנהדרין ב מסכת סנהדרין ג מסכת מכות מסכת שבועות מסכת הוריות עדויות מסכת זבחים א מסכת זבחים ב מסכת זבחים ג מסכת חולין א מסכת חולין ב מסכת חולין ג מסכת חולין ד מסכת ערכין מסכת עבודה זרה ב מסכת עבודה זרה א מסכת מנחות א מסכת מנחות ב מסכת מנחות ג מסכת בכורות א מסכת בכורות ב מסכת תמורה מסכת כריתות מסכת מעילה קינין תמיד מסכת נידה א מסכת נידה ב

ספר לחברים על הספר 'גמרא שוטנשטיין גדול - כרכים בודדים'

לקוחות שרכשו את הספר "גמרא שוטנשטיין גדול - כרכים בודדים",
התעניינו גם בספרים הבאים: