ספרי קודש - המדף היהודי
מוקד הזמנות: 03-5531443

מסכת שבת ב- שוטנשטיין גדול

הוצאת ארטסקרול

מסכת שבת ב שוטנשטיין בינוני- תלמוד בבלי מבואר מהדורת שוטנשטיין, גודל בינוני. מסכת שבת ב.

מהדורת שוטנשטיין היא מהדורה מבוארת של התלמוד הבבלי שיוצאת לאור על ידי הוצאת "ארטסקרול".

לצד צילום דף הגמרא המסורתי של ש"ס וילנא עם פירושי רש"י ותוספות, כלולים במהדורה זו עמודים ובהם ביאור לגמרא והערות למדניות. המהדורה זוכה לפופולריות רבה.

כל דף במהדורה כולל צילום עמוד של התלמוד בעיצוב של מהדורת וילנא, ובצדו עמוד עם ביאור ופרשנות לטקסט התלמודי, המבוססת ברובה על עיקרי דברי הראשונים והאחרונים הקלאסיים. לעמוד הביאור שני חלקים עיקריים:

  • חלק עליון עם פירוש הכולל תרגום מילולי, פיסוק והוספת מילות קישור ללשון התלמוד הארמית, יחד עם ביאור ארוך לנושא הסוגיא.
  • חלק תחתון עם הערות שוליים לחלק העליון, ובהן פירוש מורחב ומעמיק יותר, הכולל לרוב הפניות או אף סיכומים לדיונים העיקריים של מפרשי התלמוד בסוגיה.
  • מצוין ללימוד הדף היומי.

בשל ההקפדה על הבאת צילום העיצוב המסורתי של ש"ס וילנא ובשל אורכו של הביאור על שני חלקיו, כל דף גמרא מתפרס בממוצע על כ־6 עמודי ביאורים (במהדורה העברית), ומשום כך תופסת המהדורה פי שישה נפח ממהדורת ש"ס וילנא הנפוצה.

ניתן להזמין כל כרך מתוך הסדרה.

ספר לחברים על הספר 'מסכת שבת ב- שוטנשטיין גדול'

לקוחות שרכשו את הספר "מסכת שבת ב- שוטנשטיין גדול",
התעניינו גם בספרים הבאים: