ספרי קודש - המדף היהודי
מוקד הזמנות: 03-5531443

בדרכי אבות - פרקי אבות - הרב מרדכי אליהו - חלק א'

בדרכי אבות - פרקי אבות - הרב מרדכי אליהו - חלק א'

בספר מלוקטים ביאורים ודרשות, מדרשים ופרפראות, מתורתו של מורינו ורבינו ועטרת ראשינו מרן הראשון לציון הרב מרדכי אליהו זצוק"ל.

הספר מאגד בתוכו מאות סיפורים ומעשי רב שסיפר מרן זצוק"ל את אשר ראתה עינו אצל גדולי וצדיקי הדור הקודם נ"ע.

ונוסף לו הנהגות ומעשי רב אשר נהג בהם מרן הרב זצוק''ל בעצמו, ואשר סופרו ע''י תלמידיו הגדולים.

ספר זה, נערך: מתוך כתבי יד ושיעוריו שמסר.


הספר מתאים לכל אחד מבני הבית, תלמידי חכמים ומורי הוראה.

ספר לחברים על הספר 'בדרכי אבות - פרקי אבות - הרב מרדכי אליהו - חלק א''