ספרי קודש - המדף היהודי
מוקד הזמנות: 03-5531443

הוצאת חוסן ישועות

ספרים בקטגוריה

חוסן ישועות שעל-יד ישיבת "הר המור" מוציאה לאור את תורתם של רבני הישיבה, המבררים ומעמיקים במשנתם של מרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל ושל בנו רבנו הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל. ספרי ההוצאה עוסקים בנושאים רבים הן בעניני הכלל והן בעניני הפרט מתוך התבוננות על חזרת האומה לארצה.