הוצאת מכון ירושלים

מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)
מכון ירושלים

מכון ירושלים נוסד בירושלים בשנת תשכ"ח. המכון מוכר כאחד מגדולי מכוני המחקר התורניים וכבית יוצר גדול של יצירה התורנית בדורנו. בין כותלי המכון עוסקים תלמידי חכמים וחוקרים רבים בעריכתם וההדרתם של ספרי היסוד של הספרות התורנית ובהוצאה לאור של כתבי יד מחכמי ישראל לדורותיהם.

במסגרותיו השונות של מכון ירושלים הופיעו עד הלום מאות רבות של ספרים בכל בכל מקצועות התורה: ספרי ראשונים ואחרונים, ספרי פרשנות על התורה ועל התלמוד, ספרי הלכה ומנהג וספרות שאלות ותשובות, ספרי מחשבה והשקפה, היסטוריה ומחקר, אסופות וכתבי עת. רבים מספרי המכון הפכו לנכסי צאן ברזל וללחם חוקם של לומדי התורה ואוהביה.

נתיב התשובה

נתיב התשובה

הוסף למדף מחיר: 29 ₪
נר מצוה

נר מצוה

הוסף למדף מחיר: 35 ₪
הלכות גדולות

הלכות גדולות

הוסף למדף מחיר: 95 ₪
תשב"ץ קטן

תשב"ץ קטן

הוסף למדף מחיר: 49 ₪
שו"ת מהרי"ל

שו"ת מהרי"ל

הוסף למדף מחיר: 49 ₪
שו"ת התשב"ץ

שו"ת התשב"ץ

הוסף למדף מחיר: 449 ₪
שו"ת הרשב"ש

שו"ת הרשב"ש

הוסף למדף מחיר: 89 ₪
שו"ת הרשב"א

שו"ת הרשב"א

הוסף למדף מחיר: 449 ₪
שו"ת הרי"ף

שו"ת הרי"ף

הוסף למדף מחיר: 89 ₪
שו"ת הרא"ש

שו"ת הרא"ש

הוסף למדף מחיר: 89 ₪
קובץ השמיטה

קובץ השמיטה

הוסף למדף מחיר: 65 ₪
ערוך לנר - סוכה

ערוך לנר - סוכה

הוסף למדף מחיר: 65 ₪
ערוך לנר - נידה

ערוך לנר - נידה

הוסף למדף מחיר: 65 ₪
מפיו אנו חיים

מפיו אנו חיים

הוסף למדף מחיר: 49 ₪
מור וקציעה

מור וקציעה

הוסף למדף מחיר: 89 ₪
גינת וורדים

גינת וורדים

הוסף למדף מחיר: 59 ₪
גט פשוט

גט פשוט

הוסף למדף מחיר: 55 ₪

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום