ספרי קודש - המדף היהודי
מוקד הזמנות: 03-5531443

מתוק מדבש

ספרים בקטגוריה

מרכז "מתוק מדבש" מייסודו של הגאון הצדיק המקובל רבי דניאל פריש בעל "מתוק מדבש", שהאיר את שמי העולם בחיבורו הנורא על ספר הזוהר הקדוש פועל ללא הרף ומוציא ספרים רבים בתורת הקבלה.