ספרי קודש - המדף היהודי
מוקד הזמנות: 03-5531443

סט צפנת פענח ג"כ - מכון ירושלים

הוצאת מכון ירושלים

סט צפנת פענח ג"כ - מכון ירושלים

חיבורו הנודע של הגאון זצ"ל על הרמב"ם, עם מקורות וציונים, השלמות והרחבת הדברים מתוך חיבוריו ותשובות המחבר.

מחבר הגאון רבי יוסף ראזין זצ"ל - הגאון הרוגוצ'בי

ספר לחברים על הספר 'סט צפנת פענח ג"כ - מכון ירושלים'

לקוחות שרכשו את הספר "סט צפנת פענח ג"כ - מכון ירושלים",
התעניינו גם בספרים הבאים: