ספרי קודש - המדף היהודי
מוקד הזמנות: 03-5531443

מסורת הגיור - הרב אליעזר מלמד

הוצאת ישיבת הר ברכה

מסורת הגיור - הרב אליעזר מלמד

בשנים האחרונות עולה שוב ושוב שאלת גיורם של קרובי ישראל בעלי 'זהות יהודית', שעל פי ההלכה אינם יהודים. שאלה זו ממשיכה את הדילמה שניצבה בפני מאות רבנים מקומיים במאתיים השנים האחרונות בכל רחבי העולם, שנתבקשו לגייר אלפי בני זוג נוכריים שביקשו להינשא ליהודים.
בספר 'מסורת הגיור' עוסק הרב אליעזר מלמד שליט"א בסוגיה זו, על היבטיה השונים, תוך התמקדות בשאלה המרכזית: האם מותר בשעת הדחק לגייר קרובי ישראל שמסתבר שלא יקיימו אורח חיים דתי. הספר סוקר ומנתח מאות תשובות הלכתיות שעוסקות בשאלה זו, ומסכם את דעות המחמירים והמקילים.
החלק הראשון של הספר עוסק בסידור הסוגיות שעליהן מתבססות התשובות, וכן בשיקולים ההלכתיים, הערכיים והכלליים העומדים בבסיס סוגיה זו. בחלק השני מובא ניתוח וסיכום תשובות הרבנים לפי חבלי ארץ. לפני ניתוח עמדתו של כל פוסק מובאת ביוגרפיה קצרה, כמו גם מבואות היסטוריים לכל חבל ארץ. 'מסורת הגיור' מהווה תשתית חיונית לדיון על מדיניות הגיור הרצויה בימינו.

ספר לחברים על הספר 'מסורת הגיור - הרב אליעזר מלמד'