מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

סט לאמונת עתנו 13 כרכים

   הוצאת חוסן ישועות

הסט לאמונת עתנו - שיעורי הרב טאו - 12 כרכים - בשעה טובה יצאה לאור מהדורה חדשה של כרכים א-יב, וכרך מפתח. ספרי לאמונה ﬠתנו מפגישים את הלומד ﬠם סוגיות יסודיות בנושאים רבים, הנוגﬠות לחיינו הציבוריים והפרטיים - בﬠנייני צבא, הנהגת ציבור, לימוד תורה, מידות וﬠוד, ﬠל פי תורת מרן הדב קוק זצ"ל. מהדורה מתוקנת הכוללת בין השאר שינוי הﬠיצוב,הכנסת מקורות לגוף הספר וﬠוד.

הספר לאמונת עתנו א' - שיעורי הרב טאו - פרקים בהלכות ציבור א'- מבט אמוני על תהליכי הבנין של חיי עם ישראל ומדינת ישראל בתקופתנו, תקופת שיבת ציון, ודרכי ההתמודדות עם הקשיים, המשברים והניסיונות המתעוררים בתקופה מיוחדת זו.

הספר לאמונת עתנו ב' - שיעורי הרב טאו - פרקים בהלכות ציבור ב'

הספר לאמונת עתנו ג' - שיעורי הרב טאו - בין קודש לחול - חלקו הראשון של הספר מכיל מאמרים העוסקים בענייני תלמוד תורה ומהווים מערכה שלמה על הגישה היחס ללימוד תורה בדורנו‏; חלקו השני של הספר עוסק בהתמודדות עם רבות מתופעות התרבות המערבית המטריאליסטית השולטת בזמנינו.
בכרך זה נוסף גם המאמר "זכרו ראשונות" שיצא קודם לכן בחוברת נפרדת, והוא עוסק בגישה למאבקים על שלימות הארץ, והוא מהוה המשך לכרכים הראשונים של הסדרה.

הספר לאמונת עתנו ד' - שיעורי הרב טאו - אוזר ישראל בגבורה - שיחות ושיעורים השופכים אור על מלחמות ישראל מיום היותו לעם עד לימינו

הספר לאמונת עתנו ה' - שיעורי הרב טאו - זכור ברית אברהם - שיעורים בביאור הראי"ה קוק זצ"ל לפרשת העקדה. בירור משמעותה של הדבקות השלמה בד' המגיעה עד כדי מסירות נפש, כפי שהוטבעה בעם ישראל לדורותיו על ידי אברהם אבינו.

הספר לאמונת עתנו ו' - שיעורי הרב טאו - ראשונים כמלאכים - הדרך הישרה להתבוננות על גדולת נפשם וטוהר רוחם של גדולי האומה כפי שהתווה הראי"ה קוק זצ"ל בביאוריו לדברי חז"ל העוסקים בחטאיהם.

הספר לאמונת עתנו ז' - שיעורי הרב טאו - העוז והענווה - ניתוח התרבות המערבית והשפעותיה על החברה הישראלית. בספר ערוכה משנה סדורה המתמודדת עם תחלואיה של החברה המערבית ומציבה כנגדה עמדה אמונית ברורה.

הספר לאמונת עיתנו ח' - שיעורי הרב טאו - אעירה שחר - מבט אמוני על מהלך שלבי תחיית עם ישראל ושיבתו לחיים ממלכתיים בארץ ישראל אחרי שנות גלותו הארוכה, וחשיבותו של בניין חיי הקודש בכינון חייה הממלכתיים העצמאיים של האומה.

הספר לאמונת עתנו ט' - שיעורי הרב טאו - כן עשה הלל - דרך התבוננות בספור הידוע על התמודדותו של הלל הזקן עם הנסיונות להכעיסו, מוארת מידת הענוה באור חדש הקושר את עניינה לתקופהבה אנו חיים ומדגיש את יכולת השפעתה על תהליכי החיים של עם ישראל בארצו.

הספר לאמונת עתנו י' - שיעורי הרב טאו - חסדך ליודעיך - עיון בסיפור בריחתם של רשב"י ובנו למערה על פי ביאור מרן הרב זצ"ל. הספר מברר את מגמתה של תורת הנסתר ואת פעולתה לתיקון העולם. ברור עמוק זה חשוב במיוחד להבנת תהליכי הגאולה שאנו נמצאים בעיצומם ולפעולתנו עם אל בם.

הספר לאמונת עתנו יא' - הנה ימים באים - צפיית הישועה. בשעה שמכניסים אדם לדין אומרים לו... ציפית לישועה?(שבת לא,א) בירור עומק צפיית ישועה העתידית. ביאורי הרב בסוגיות שונות פותחים למעיין שערי דעה רחבים בהבנת תיקון העולם אליו צועדת האומה הישראלית בנתיבי גאולתה. בספר זה מתברר רצונה של האומה הישראלית להרים את המציאות כולה עמה ולהוציא לפועל את הטבע מעוורונו המוסרי ולהאיר בו את אור הטוב והצדק.

הכרך לאמונת עתנו יב' - ממדבר מתנה - עוסק בסוגיות בנושא לימוד תורה. מתוך טהרת הגישה אל התורה כדבר ד', נשגב ומוחלט מתבררים נושאים כמו: היחס הראוי לחכמי התורה, דרך ההכרעה של חכמים בסוגיות הזמן, ערכם של תורת ארץ ישראל ושל חידושי תורה, הצורה הנכונה להשפעת התורה כלפי חוץ, היחס הנכון בין לימודי אמונה ללימודי הלכה, לימוד תורה לנשים ועוד. 

 

ספר לחברים על הספר 'סט לאמונת עתנו 13 כרכים'

סט לאמונת עתנו 13 כרכים
לחץ על התמונה להגדלה
תמונה שניה- הספר סט לאמונת עתנו 13 כרכים תמונה שניה- הספר סט לאמונת עתנו 13 כרכים

סט לאמונת עתנו 13 כרכים

הוסף למדף מחיר: 699 ₪

לקוחות שרכשו את הספר "סט לאמונת עתנו 13 כרכים", התעניינו גם בספרים הבאים:

צדקה תרומם גוי

צדקה תרומם גוי

הוסף למדף מחיר: 32 ₪
לאמונת עתנו יב

לאמונת עתנו יב

הוסף למדף מחיר: 58 ₪

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום