מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

לנתיבות ישראל א'

הספר לנתיבות ישראל א' -"בעיצומה של מלחמת ששת הימים בשנת התשכ"ז רבנו הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל, הוציא לאור מחדש את "קבוצת המאמרים" שכתב, החל מהיותו בן עשרים ושתיים ועד גיל שיבה. את שם הספר קרא "לנתיבות ישראל" ובכך קיים את ציווי אביו הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל לפרסם את מסוציו בהלכות ציבור כשהן מקובצים יחדיו. בספר זה לנתיבות ישראל-א' באו המאמרים לפי סדר כתיבתם. לעומת זאת מאמרי הערכה על אישים,מאמרים הלכתיים,מאמרי תגובות שונים ומאמרים הגותיים נוספים, באו בכרך אחר של הספר לנתיבות ישראל שהוציא רבנו לאחר תריסר שנים בשלהי שנות גבורתו, בשנת התשל"ט והוא:"לנתיבות ישראל" כרך ב' " (עפ"י ההקדמה-נתיבות ללומד) וכך כותב הרב זלמן ברוך מלמד שליט"א על הספר לנתיבות ישראל-"דברי תורה אמיתיים, לא נס ליחם גם ברבות העיתים, והדברים אשר נכתבו לפני שישים ואפילו תשעים שנה ומתייחסים למאורעות הימים ההם, מתאימים לימים אלה כאז כן עתה" (מתוך הפתיחה) 

 

 

 

 

ספר לחברים על הספר 'לנתיבות ישראל א''

לקוחות שרכשו את הספר "לנתיבות ישראל א'", התעניינו גם בספרים הבאים:

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום