מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

אגרות הראיה חלק ד

   הוצאת מוסד הרב קוק

אגרות הראי"ה חלק ד' , הרב אברהם הכהן קוק

הספר אגרות הראי"ה חלק ד' של הראי"ה קוק הינו קיבוץ מכתבים ואגרות הלכתיות, ציבוריות, הגותיות, ואישיות. מהווה המשך לסט אגרות הראי"ה 3כר'.


מתוך ההקדמה לספר אגרות הראי"ה חלק רביעי:
בגיל וברעדה הננו מגישים בזאת כרך נוסף מאגרותיו של מרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל. עמל של שנים הושקעו באיסוף האגרות ד ,בעריכתן ובהבאתן אל בית הדפוס, בחרדת קודש ובאחריות מרובה.
עוד בחיי מרן הרה אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל ערך בנו יחידו , רבינו הרצי"ה זצ"ל ספר ובו חלק מאגרותיו . הספר נשא את השם "אגרות הראי"ה" -קבצים ומכתבים (תרס"ח -תר"פ) ויצא לאור בשנת תרפ"ג בהוצאת "ירושלים ".

כשמונים שנים אחרי פטירת מרן הרב זצ"ל בשנת תש"ג , יצא לאור בעריכה חדשה כרך א' של אגרות, ונקרא בשם "אגרות הראי"ה" ובו אגרות מהשנים תרמ"ח -תר"ע. בשנת תש"ו יצא כרך ב' של האגרות ובו אגרות מהשנים תרע"א – תרע"ה. בשנת תשב"ה יצא החלק השלישי של אגרות הראי"ה בהוצאת מוסד הרב קוק. לאחר פטירת רבינו הרצי"ה זצ"ל נטל על שכמו הרב יעקוב הלוי פילבר שליט"א את מלאכת הקודש של עריכת כרך ד' של האגרות, ובו אגרות מהשנים תר"פ-תרפ"ה. ספר זה יצא בשנת תשד"מ בהוצאת מכון הרצי"ה .

איסוף האגרות וליקוטן - בסיסו של ספרנו הוא אגרות (לרוב העתקיהם של טיוטות) שנמצאו בבית רבינו, הרב צבי יהודה זצ"ל . ומשם הגיעו למכון הרצי"ה ויצאו ע"י הרב פילבר במהדורה הקודמת. אגרות ד . לאחר שהיה בידינו חומר זה ,פנינו לארכיונים שונים , בראש ובראשונה למרכז התיעודי של "בית הרב ".

650 עמ' ,כריכה קשה ,נדפס בשנת תשע"ח.

ספר לחברים על הספר 'אגרות הראיה חלק ד'

לקוחות שרכשו את הספר "אגרות הראיה חלק ד", התעניינו גם בספרים הבאים:

מבוא לשבת הארץ

מבוא לשבת הארץ

הוסף למדף מחיר: 49 ₪
אורות התשובה

אורות התשובה

הוסף למדף מחיר: 55 ₪

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום