מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

ראש מלין

   הוצאת ישיבת ראשון לציון

הספר ראש מלין  הוא ספר במחשבת ישראל של הרב קוק זצ"ל,  שבו מובאות דרשות על טעמי המקרא, הניקוד, התגים והאותיות. (טנת"א)

 

רקע על כתיבת הספר ראש מלין

את הספר ראש מלין כתב הרב קוק, כאשר שהה בלונדון, תוך שהוא מסתיר את הדבר מבנו - הרב צבי יהודה קוק, אשר חשש תמיד מפרסום כתבי אביו, שלהערכתו הדור לא היה מוכן להפצתם הרחבה. ואכן, כאשר נודע לבנו על פרסום הספר, הוא הביע את התנגדותו לפרסום לאחר מעשה, ומאותו רגע והלאה הקפיד להיות מעורב תמיד בעריכתם ופרסומם של כתבי אביו - אחריות שהוא לקח על עצמו עד יום מותו, בהתאם לצוואת הרב קוק.

 

אודות הספר ראש מילין

בספר ראש מילין עוסק הרב קוק בשיטתיות ברעיונות מתחומי הפסיכולוגיה ותורת ההכרה, תוך שהוא דורש את מרכיבי הטנת"א השונים. ניסיון זה עשוי להזכיר במקצת דרשות שונות על האותיות, דוגמת מדרש "אותיות דרבי עקיבא".

בהמשך הספר מדבר הרב קוק  על הניקוד ועל טעמי המקרא, ומביא רעיונות מיסטיים הקשורים אליהם. לאחר הרצאת הדברים בנושא זה חוזר הספר בתמצות על עקרי הדברים בכל הספר בפרק הנקרא "הברקה".

הספר ראש מילין נחשב לאחד הספרים המורכבים ביותר ללימוד מכל כתבי הראי"ה, ולא ניתן להבינו ללא רקע מקדים רחב בתורת הקבלה.

 

פירושים לספר ראש מילין

לספר חוברו לפחות שני ביאורים מקיפים שלא יצאו עדיין לאור: אחד עוד בחיי הרב קוק בידי הרב שמריה מנשה הכהן אדלר מלונדון, והשני בידי הרב חיים יעקב לוין, בנו הבכור של הרב אריה לוין שהיה מגדולי תלמידי הרב קוק. פירושו של הרב אדלר מכיל 300 דפים, והרב קוק שהכיר את החיבור אמר שהפירוש הזה הוא רק על דרך הקבלה ולא מתייחס לצד המחשבתי-פילוסופי.

 דברי הרב על ספרו ראש מילין באגרתו לבנו הרב צבי יהודה

כך כותרת הרב זצ"ל באגרת על פרסום ראש מילין - "באלו הימים הסכמתי להדפיס איזה קונטרס קטן, שרשמתי בר רעיונות שיריים רזיים בסמך ע"ד תכונת האותיות, התגין, הנקודות והטעמים.

שידעת: שרזי תורה מתכוננים ביסוד תנט"א, בדוגמא של מעלה בכחן של נביאים הגדול שמדמים צורה ליוצרה, דברים עתיקים קדושים בקדושה עליונה מאד, שאין יכולת לשום שכל אנושי לסקור חביון קודשם, זולת קדישי עליונים שאור ד' הופיע עליהם הגבה למעלה למעלה מכל שרעפי לב אנוש.

אמנם בעניי רשמתי רק הרגשות שיריות, כאור היוצא בין החרסים, ובפרט בהיותנו יושבים בארץ מאפליה, עד אשר יחון ד' ויאיר לנו להביאנו ברחמיו אל נאות קודשו."

ספר לחברים על הספר 'ראש מלין'

לקוחות שרכשו את הספר "ראש מלין", התעניינו גם בספרים הבאים:

אורות התפילה

אורות התפילה

הוסף למדף מחיר: 49 ₪

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום