מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

שמונה קבצים חלק א'

הספר שמונה קבצים חלק א' - קבצים מכתב יד קדשו של הראי"ה, קבצים א'-ג'.

 

אודות הספר שמונה קבצים

מבין כתבי היד של הרב קוק, זכו לפרסום פנקסים המכונים שמונה קבצים. פנקסים אלה שימשו כמה מתלמידי הרב קוק, לצורך עריכת כתביו בספרים שונים.

מתוך הכתבים בשמונה קבצים ערך הרב דוד כהן-הרב הנזיר,  את אורות הקודש. כמו כן, גם אורות, אורות התשובה, ועולת ראי"ה שנערכו בידי בנו של הרב קוק, הרב צבי יהודה, מבוססים בעיקר על התוכן שבפנקסי שמונה קבצים.

בשמונה קבצים ישנן פסקאות רבות שלא נדפסו בספרים הקודמים.

 

רקע לעריכת הספר שמונה קבצים

כתבי היד של הרב שעליהם מבוסס הספר שמונה קבצים לקוח ממחברות של הרב משנים תרס"ד-תרע"ד.

ככלל כל ספרי האורות הינם ספרים שנערכו בידי תלמידיו של הרב מפנקסים שכתב. קבצים אלו נדפסו גם בצורתם המקורית ללא כל עריכה. והדבר זכה לביקורת מצד אחדים מתלמידי הרב צבי יהודה, שטענו כי דרכו של רבם בהבנת הכתבים (על ידי לימוד הקטעים בהקשרים מסוימים) היא הדרך הלגיטימית היחידה לפרסום כתבי הרב. בשנת תשס"ו יצאו לאור עוד חמישה מפנקסיו של הרב בצורה לא ערוכה ונקראו 'קבצים מכתבי יד קודשו'. ובשנת תשס"ח יצא חלק נוסף.

ספר לחברים על הספר 'שמונה קבצים חלק א''

לקוחות שרכשו את הספר "שמונה קבצים חלק א'", התעניינו גם בספרים הבאים:

שומע תפילה

שומע תפילה

הוסף למדף מחיר: 40 ₪
אורות התשובה

אורות התשובה

הוסף למדף מחיר: 49 ₪
יצירה ישראלית

יצירה ישראלית

הוסף למדף מחיר: 29 ₪

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום