מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

הדור

   הוצאת בניין התורה

הספר הדור - ביאורו של הרב לונדין למאמר הדור, מבט אמוני אל התמורות בעם היהודי בעת החדשה.

כמאה שנה לאחר שהעלה הרב קוק את תורתו על הכתה זרם המתעניינים במשנתו הולך וגובר. עם זאת, לעיתים מתקשה הקורא בן זמננו להקיף משנה זו, הרחבה מני ים ולתרגם את תכניו המופשטים וסגנונו השירי של הרב קוק לדפוסי חשיבה ושפה שיהיה נהירים לו. לפיכך, לסדרת הספרים מאמרי ליבה במשנת הרב קוק נבחרו מספר מאמרים מרכזיים, המעניקים לקורא תמצית ממשנתו של הרב קוק. מאמרים אלו זוכים בסדרה לביאור יסודי ובהיר המרחיב את היריעה מבלי לזנוח את הרובד הפשוט.

בספר-מאמר הדור מבאר הרב את מאמר זה, ובו תמצית מתוך משנתו של הרב קוק ביחס למשבר האמונה שפקד את העם היהודי בדורות האחרונים. התפשטות ההשכלה והחילון בעם היהודי בעת החדשה העמידה את העולם הדתי בפני דילמה קשה: כיצד להתייחס לבני הדור הצעיר המשילים מעליהם את המסורת היהודית? בספר מאמרי ליבה במשנת הרב קוק-מאמר הדור מתווה הרב קוק דרך מקורית להתמודדות עם שאלה זו. הוא מזהה את כוחות החיים החיובים המצויים בדור החדש,ומתמודד עם תביעותיה של התרבות החילונית.מתוך ניתוח הפוטנציאל הגדול של הדור, ומבלי להעלים עין ממכשלותיו,הוא סולל את הדרך לרפואת הדור ולאיחוי הקרעים הגדולים שנפערו בין מרכיביו השונים. בשאלת הרלבנטיות של הספר מאמרי ליבה במשנת הב קוק-מאמר הדור היא לדורות שבאו אחר דורו של הרב קוק, וכוללת גם הרחבות רקע היסטוריות הנחוצות לכל המבקש לרדת לעומקו של המאמר.

(מתוך הכריכה של הספר)

ספר לחברים על הספר 'הדור'

לקוחות שרכשו את הספר "הדור", התעניינו גם בספרים הבאים:

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום