מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

מידות הראי"ה מבואר

   הוצאת ידיעות ספרים

הספר מידות הראי"ה לרב אברהם יצחק הכהן קוק מבואר בידי הרב חגי לונדין, הינו הספר השני בסדרת ספרי הראי"ה קוק המבוארבספר מובא ביאור תמציתי של המילים והעניינים המוקשים בדברי הרב קוק, כך שהם ייעשו שווים יותר לכל נפש. זהו ספר שני בסדרה שעתידה לצאת בשנים הקרובות, ותכלול ביאור על כל תורתו של הרב קוק. 230 עמודים בכריכה קשה.

אודות סדרת ספרי הראי"ה קוק המבואר

כמאה שנים לאחר שהעלה הרב אברהם יצחק הכהן קוק את הגותו על הכתב, זרם המתעניינים בכתביו רק הולך וגובר. הרב קוק, שהיה מענקי הרוח של היהדות בדורות האחרונים, הותיר חותם על דורות שלמים אחריו; ומשנתו, שמשמשת עד היום עוגן לרבים, מעוררת התעניינות בקרב חוגים רחבים.

משנתו של הרב קוק מתייחדת בהצעת מבט אמוני-יהודי כולל על כל תחומי החיים המודרניים והדילמות הכרוכות בהם – יחסי תורה ושלטון, המתח בין החברה והפרט, פילוסופיה, היסטוריוסופיה, פסיכולוגיה, מדע, אמנות ועוד. הגותו יצרה סינתזה מופלאה בין העולם הכללי לבין ערכי התורה ומסורת ישראל.

כתבי הרב קוק זכו למחקרים רבים ולביאורים שונים. עם זאת, בשל תוכנם המופשט ולשונו הייחודית של הרב, בעבור לא מעטים הספרים עצמם נותרו סתומים. כדי למלא חסר זה, שם לו מפעל הראי"ה קוק המבואר למטרה להנגיש את כתביו של הרב קוק לציבור הרחב באמצעות ביאור בהיר ושיטתי לכתביו, בשפה קולחת וצמודת טקסט.יצאו עד כה 2 ספרים לאור מוסר אביך ומידות הראי"ה. 

כרך מידות הראיה

בכרך זה של הסדרה מבואר הספר מידות הראיה שהוא לקט פסקאות מכתבי הרב קוק המכיל פירוט של שמונה עשרה מידות נפשיות על פי סדר האלף בית. הספר עוסק במידות כדוגמת אהבה, גאווה, חופש, יראה, כעס, צניעות ועוד. כל מידה זוכה לביאור מופשט ומעמיק מתוך תפיסתו הייחודית של הרב קוק הנותן אמון גדול באדם ובכוחותיו.

הרב חגי לונדין

הרב חגי לונדין, ר"מ בישיבת שדרות ובמכון מאיר, וראש בית המדרש החברתי בקריה האקדמית אונו, הוא כיום אחד הרבנים הבולטים בביאור ובהנגשת משנת הרב קוק. מחבר "עיין ערך יהדות" (ידיעות ספרים), מחבר הסדרה "מאמרי ליבה במשנת הרב קוק", ונמנה עם עורכי "חומש הראי"ה". מרצה ליהדות לציבור הרחב במסגרות שונות ובאתרי מדיה פופולריים.

הרב חגי לונדין כבר התמחה בהנגשת כתביו העמוקים של הרב קוק ללשון הברורה ונהירה יותר לרבים, ועל הספר הוא קיבל את המלצותיהם והסכמותיהם של כל רבני הציונות הדתית, מכל הגוונים והזרמים.

ספר לחברים על הספר 'מידות הראי"ה מבואר'

לקוחות שרכשו את הספר "מידות הראי"ה מבואר", התעניינו גם בספרים הבאים:

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום