מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

האר עינינו בתורתך

   הוצאת הארה

האר עינינו בתורתך - פרקי הדרכה בלימוד תורה ממשנת מרן הראי"ה קוק

הראי"ה קוק הרבה לעסוק בסידור דרכי הלימוד של הש"ס והפוסקים, וראה בכך נושא מרכזי בגאולתם של ישראל. הרב צבי יהודה (אור לנתיבתי עמוד רפ) אף כתב שזו אחת משלוש השליחויות שלמענן נשלח הרב לדורנו.

ב'האר עינינו בתורתך' מרוכזות הדרכות של הראי"ה בדרכי לימוד, והוא פותח שער בפני הלומדים הרוצים ללמוד בדרכו של הראי"ה. חיבור זה יוצא לאור בברכתם של גדולי תלמידי החכמים שליט"א, תלמידי הרב צבי יהודה, ביניהם מו"ר הרב עמיאל שטרנברג ומו"ר הרב צב"י טאו, הגאון הרב יעקב אריאל, הגאון הרב דב ליאור, הגאון הרב שלמה אבינר.

רבים מגדולי תלמידי החכמים בדורות קודמים הכירו בכך שדרך לימודו של הרב היא הדרך הישרה שממנה יש ללמוד, ואלו מקצת מדבריהם:

הגרש"ז אויערבך זצ"ל: "ספרי הרב מצטיינים בישרותם, ומתשובותיו הבהירות לשאלות השונות שהתעוררו בזמנו אפשר ללמוד דרכי פסיקה והוראה". (ליקוטי הראי"ה ח"ג עמוד 83)

 החזון איש העריך מאוד את דרך הלימוד של הרב והחשיב מאוד את תשובותיו בהלכה. הוא הורה לשומעי לקחו ללמוד את ספרי ההלכה של הרב, ואמר להם: "דרך הלימוד של הרב הוא לאמיתה של תורה".(ליקוטי הראי"ה ח"א עמוד 59)

וכך כתבו הרבנים שליט"א בברכותיהם ל'האר עינינו בתורתך':

הגאון הרב יעקב אריאל שליט"א: "בניין גדול ורב תפארת אשר ישמש מגדול לרבים".

הגאון הרב דב ליאור שליט"א:"נתיב חדש שבא להדריך את בני הנעורים החפצים לגדול בלימוד התורה ולתת בידם את הכלים הנכונים כיצד להתייחס ללימוד תורתנו הקדושה מתוך מבט כולל ומקיף וחודר לעומקם של דברים. דומה שעדיין לא חובר עוד חיבור כדוגמת החיבור הזה, ואין ספק שהוא יביא להגדלת כבוד התורה והפצתה בקרב הלומדים. יישר כוחו של הרב המחבר שזיכה את ציבור הלומדים בספר שיראה להם את הדרך שבה ישכון האור".

הגאון הרב שלמה אבינר שליט"א: "הכל בעמקות גדולה ודבר דבור על אופניו. ובודאי יהיה לברכה גדולה לכל לומדי תורה ואף לתלמידי חכמים ופוסקי הלכה. אשרינו שזכינו לספר זה".

ספר לחברים על הספר 'האר עינינו בתורתך'

לקוחות שרכשו את הספר "האר עינינו בתורתך", התעניינו גם בספרים הבאים:

עלי שיח

עלי שיח

הוסף למדף מחיר: 72 ₪
לתשובת השנה

לתשובת השנה

הוסף למדף מחיר: 55 ₪

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום