מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

אוהב ישראל

   הוצאת פאר מקדושים

הספר אוהב ישראל רבי אברהם יהושע העשיל מאפטא, בספרו המפואר גדוש בחיבורים וביאורים על פרשיות התורה כולל ציונים ומקורות. 

" הנה עיקר חיות הצדיק הוא כשרואה שנישך לזרע ישראל כל מיני חסדים טובים, וכשהם שלמים בכל מיני שלמות, הן בעבודת ה' הן בדרכי העולם הזה שלא יחסר להם שום דבר, זהו חיות הצדיק ותמיד הוא כוסף ומתאווה ומשתוקק על זה. אבל חס ושלום כשהם נעדרים מטובות האלה אז לא יערב להצדיק נפשו " (אוהב ישראל פרשת פנחס)

אודות מחבר הספר אוהב ישראל

רבי אברהם יהושע העשיל המכונה בעל האוהב ישראל מאפטא או הרבי מאפטא, נולד בשנת הת'קט"ו, בעיר ז'מיגריד שבפולין, לאביו רבי שמואל. סבו היה רבי העשיל רבו של בעל הש"ך והוא היה מיוחס גם למהר"ם מלובלין ולמהר"ם מפדובא, היה תלמידם של רבי אלימלך מליז'ענסק ורבי יחיאל מיכל מזלוטשוב.

אדמורו"תו:
אוהב ישראל כיהן כרב ואב"ד בקולבוסוב אך סרב לשמש באדמורו"ת, פעם עת ביקר רבו רבי אלימלך מליז'ענסק בקולבוסוב פנתה אליו הרבנית אשת אוהב ישראל וסיפרה לפניו את צערה מאחר ורבים מתושבי העיר ואף מחוצה לה מגישים פתקאות עם פדיונות לרבנו והוא מסרב לקחת ודוחה אותם בשתי ידיו, בקשה הרבנית מרבי אלימלך מליז'ענסק שינסה להשפיע על בעלה לקחת פדיונות מאחר וביתם ריק מכל.
שלח רבי אלימלך לקרוא לאוהב ישראל ושאל אותו לסיבת הדבר, ענהו  מדברי רבי עקיבא 'עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות. אמר לו רבי אלימלך: 'לוו עלי ואני פורע' אתה כך פדיונות ואני פורע בכך שאגלה לך איך להיות אדמו"ר ופועל ישועות.
לאחר מכן עבר רבנו לעיר אפטא שם החל רשמית את כהונתו כאדמו"ר, הרבה חסידים היו לאוהב ישראל והערצתו אליו הלכה וגדלה. 

ספר לחברים על הספר 'אוהב ישראל'

לקוחות שרכשו את הספר "אוהב ישראל", התעניינו גם בספרים הבאים:

חדש
גדולים מהחיים

גדולים מהחיים

הוסף למדף מחיר: 55 ₪
חדש
להבין חסידות

להבין חסידות

הוסף למדף מחיר: 59 ₪

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום