מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

באר החסידות (3 כרכים)

   הוצאת קה"ת

מאמרי החסידות שבספר "דרך מצותיך" מתאפיינים בסגנונו המיוחד של כ"ק אדמו"ר ה"צמח צדק", לאחד את חלק ה'גלייא' שבתורה וה'סתים' שבה.

בדורנו ניכר אצל רבים צימאון להבנת משמעותן הפנימי של ענייני התורה והמצוות, מטרת הבריאה והחיים תוך עיון פנימי בתורת הנפש. בעקבות בקשה ודרישה מאת רבים הלומדים בצא את פנימיות התורה, עלה בידינו להוציא לאור את פירוש "באר החסידות" על ספר "דרך מצותיך", פירוש בסגנון השווה לכל נפש ובכך לפתוח את שערי תורת החסידות עבור רבים מאחינו בני ישראל שיחיו.

 

ספר לחברים על הספר 'באר החסידות (3 כרכים)'

לקוחות שרכשו את הספר "באר החסידות (3 כרכים)", התעניינו גם בספרים הבאים:

דבש מסלע

דבש מסלע

הוסף למדף מחיר: 49 ₪

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום