מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

ביאור תניא

   הוצאת קורן ירושלים

ביאור התניא מאת הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ)

ביאור התניא של הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ) הוא ביאור מלא לספר התניא, העוקב אחר כל דברי הספר ומבארם באמצעות הבאת המקורות ומראי מקומות. לניסוח שיש בו גם מחן השיחה שבעל-םה וגם מן הבהירות והדיוק, נוסף ביאור רחב של מושגי היסוד ושל השקפת עולמה של החסידות בכלל. 

על ספר התניא

ספר התניא מחולק לחמישה חלקים:

  • ליקוטי אמרים: הספר מבאר כי "בינוני" הוא אדם שמיצה את כל יכולותיו, "רשע" הוא אדם שעבר עבירה אחת לפחות, ואילו "צדיק" הוא אדם הנשגב מדעתנו ואין בכוחנו להגיע לדרגתו. על רוב רובם של האנשים, לחתור להגיע למדרגת ה"בינוני". בדרך אגב, מבוארות בספר סוגיות במחשבת ישראל כמו: גאולה, שמחה, אהבת ישראל, לימוד זכות על כל אדם ועוד. 
  • שער הייחוד והאמונה: הספר מציג את שיטת הבעל שם טוב, כי אחדות ה' פירושה לא רק שלילת אלוה אחר או שלילת ממוצעים כלשהם, אלא שהבריאה כולה הינה חלק מההתגלות האלוקית. אגב הסבר הדבר, מעמיק המחבר ונוגע בסוגיות יסוד ביהדות ובקבלה דוגמת הפולמוס הקבלי הידוע בנושא ה"צמצום".
  • אגרת התשובה: הספר מציג את התשובה על פי החסידות ומלמד כי התשובה אינה נעשית על חטאים דווקא, כי אם גם תשובה מלשון "והרוח תשוב אל האלוקים אשר נתנה". חזרה בתשובה על עוון פרטי לא תיתכן אלא על ידי חזרה בתשובה כללית על מעמדו ומצבו של האדם. אגב ביאור הדברים, נוגע המחבר גם בסוגיית התעניות והסיגופים על-פי התורה ועוד. 
  • אגרת הקודש: רצף ל אגרות המחבר בנושאים שונים, בהם ביאורים במאמרי זהר, סוגיות בקבלת האר"י, בקשת תמיכה ליהודי ארץ ישראל, עידוד וחיזוק לעבודת ה' נכונה ועוד. 
  • קונטרס אחרון: חלק זה, הוא הוספה מאוחרת יותר ובו, בדומה ל"אגרת הקודש" - ביאורים, הרחבות והעמקות מאת האדמו"ר הזקן בנושאים שונים.

 עברית, כריכה קשה, 9 כרכים. 

על הרב עדין אבן ישראל (שטיינזלץ)

הרב עדין אבן ישראל (שטיינזַלץ)הוא רב חוקר ומבאר תלמוד וחסידות. הרב אבן ישראל ידוע בעיקר בשל פירושו לתלמוד - "תלמוד שטיינזלץ". כמו כן, כתב שורה ארוכה של ספרים בנושאי יהדות בכלל וחסידות בפרט. 

הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ) נחשב כיום לאחד הרבנים המקוריים והמשפיעים בדורנו. בצד עבודתו האדירה של ביאור התלמוד הבבלי, הרב כתב ספרים רבים על מחשבה יהודית ועל מסורת, אשר תורגמו לשפות רבות. הוא הקים את המכון הישראלי לפרסומים תלמודיים, את מוסדות החינוך "מקור חיים" ואת המרכז ללימוד יהדות בברית המועצות לשעבר.

ספר לחברים על הספר 'ביאור תניא'

לקוחות שרכשו את הספר "ביאור תניא", התעניינו גם בספרים הבאים:

תניא - שי למורא

תניא - שי למורא

הוסף למדף מחיר: 45 ₪

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום