מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

בני יששכר המבואר - ג"כ

   הוצאת מכון בני שלשים

ספרי בני יששכר לרבי צבי אלימלך שפירא מדינוב - 3 כרכים.

אודות ספרי בני יששכר

סט ספרים אלו על לוח השנה, על החגים והמועדים המיוסד במאמרים מיוחדים על סדר כל חודשי השנה, כאשר בכל חודש מוקדשים מאמרים אחדים לבאר את מהות החודש, את סיבת שמו, ואת משמעותו הקבלית. בפתיחת הספר מוקדשים עשרה 'מאמרי השבתות' העוסקים בדרוש ובהבנה פנימית של מהות השבת, והדרך לעבודת ה' בה. אחריהם באים מאמרי חודש ניסן שהוא החודש הראשון על פי הלוח העברי, ובו דן המחבר בדרושים ארוכים על משמעות חג הפסח וכך על כל סדר המועדים.

אריכות דברים מיוחדת, נרשמת במאמרי חודשי כסלו-טבת המוקדשים ברובם למשמעותו של חג החנוכה. וזאת משום שכפי המקובל, בחג זה, חש המחבר התעלות רוחנית מיוחדת. המאמרים שמקיפים את כל ענייני החג שמעט נכתב אודותיו, הפכו את הספר לפופולרי בקרב הציבור החסידי, המרבה ללמוד בו בעיקר בימים החנוכה.

אודות מחבר הספר בני יששכר

רבי צבי אלימלך שפירא מדינוב היה אדמו"ר חסידי בדור החמישי לתנועת החסידות. מכונה על פי רוב, בשם חיבורו המפורסם בני יששכר. 

מתלמידי החוזה מלובלין ורבי מנחם מנדל מרימנוב. קשרים קרובים היו לו עם תלמידי בית-מדרשו של החוזה מלובלין ובראשם רבי נפתלי צבי מרופשיץ ורבי צבי הירש מזידיטשוב. שימש ברבנותן של דינוב, רוביטש, סטריז'וב, האליטש, ומונקאץ. פעל רבות להפצת תורת הקבלה ונלחם בחריפות נגד המשכילים.

במשך שנותיו כתב עשרות חיבורים, העוסקים בכל חלקי התורה שבכתב ושבעל פה וביניהם החיבור- רגל ישרהספר מפתח לערכי הקבלה והחסידות. בכתיבתו הוא משלב ידע גאוני, עם דרשנות מבריקה העושה שימוש מורכב במיוחד בגימטריות ורמזים. כתביו משמשים גם כמרבץ עשיר של אמרים ופנינים מגדולי החסידות, שהוא מצטט ודורש ומוצא להם סימוכים במקראות ובדברי חז"ל.

ספר לחברים על הספר 'בני יששכר המבואר - ג"כ'

לקוחות שרכשו את הספר "בני יששכר המבואר - ג"כ", התעניינו גם בספרים הבאים:

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום