מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

יושר דברי אמת

   הוצאת אברמוביץ'

ספר יושר דברי אמת מאת רבי משולם פייבוש הלר, הוצאת אברמוביץ', כריכה קשה. הוא אחד מספרי החסידות הראשונים שנכתבו ובו תיעוד קורותיה ועיקרי תפיסתה של החצר החסידית שהתקבצה סביב יחיאל מיכל מזלוטשוב, שנכתבו בשתי איגרות ששלח רבי פייבוש הלר לידידו בארץ ישראל. 

אודות הספר יושר דברי אמת

על פי ד"ר מור אלטשולר האגרות שבהן תועדו קורותיה ועיקרי תפיסתה של החצר החסידית שהתקבצה סביב יחיאל מיכל מזלוטשוב נשלחו לארץ ישראל לרבי יואל, גיסו של רבי משולם פייבוש, שהיה מחשובי העולים בעליית החסידים בשנת תקל"ז(1777). כתבים אלו נדפסו לראשונה בספר "ליקוטים יקרים" בשנת תקנ"ב (1792). בשנת תרס"ה (1905) נדפסו האיגרות בנפרד, תחת הכותרת יושר דברי אמת הלקוחה מן הפתיח של האיגרת הראשונה.

בפתח האיגרת הראשונה מנמק המחבר את סיבת כתיבתה בפרידה מידיד נעורים: "אני הכותב למען אהבת אמיתי וריעי אשר מעודי גדלתי עמו בתורת ד' ויראתו לפי קט שכלינו וגבה טורא [הר] בינינו ובעת הפרדו מאתו בקש ממני להעלות הכתב יושר דברי אמת ואמונה הנשמע מפי משכילי הדור אנשי מופת בעלי רה"ק [רוח הקודש] אשר עינם ראו ולא זר כמלאך אלהים פחדם ויראתם. ובעת היפרדו מאתו בקש ממני להעלות הכתב יושר דברי אמת ואמונה הנשמע מפי משכילי הדור".

גדולי החסידות היו מפליגים בשבחו של הספר 'יושר דברי אמת' ורואים בו כאחד מהספרים שהם היסוד של החסידות, והיו מורים לעסוק בספה"ק הזה, ומובא בשם רבי אברהם שמעון הלוי הורוויץ מזעליחאב זצ"ל, הי"ד, (נהרי אש אות קל"ח) שאמר שעיקר העבודה שגילה הבעש"ט הק' זי"ע עבור נשמות גבוהות, אמנם עבור סתם איש ישראל היא העבודה הכתובה בספה"ק 'דרך אמת' 'יושר דברי אמת' ובספר התניא.

אודות מחבר הספר יושר דברי אמת

הרב שולם פייבוש הלוי הלר נולד בשנת תק"ב (1742)  למשפחה מכובדת בקרב יהדות גליציה שבניה כיהנו כרבנים ופוסקים מפורסמים. מצד אביו, היה מיוחס לרבי יום טוב ליפמן הלר (מחבר "תוספות יום טוב") ולמקובל רבי שמשון מאוסטרופולי. אביו, רבי אהרן משה, שימש אב בית דין בסניאטין. אחיו המבוגר, רבי אברהם נח הלוי הלר (מחבר הספר "זריזותיה דאברהם"), ודודו מצד אביו, רבי יהודה הלוי הלר מאלקסניץ, נמנו עם חברי הקלויז המפורסם של ברודי.

רוב שנותיו חי בעיירה זְבַּרַז'  שבגליציה המזרחית, סמוך לעיר ברודי. ככל הנראה לא כיהן במשרה רשמית. הוא הצטרף לחבורה החסידית של רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב והיה לתלמידו המובהק. כמו כן, נסע פעם אחת למגיד ממזריטש ופעמים ספורות לרבי מאיר מפרמישלאן. עם תלמידיו נמנו חברו, רביחיים מצ'רנוביץ, רבי זאב וולף מצ'רני-אוסטראה (שכנראה היה גם מחוּתנו) ורבי דוד שלמה אייבשיץ בעל ה"לבושי שרד" ו"ערבי נחל".

רבי משולם פייבוש הלר תואר על ידי גרשם שלום כ"אחד מסופריה המעולים של החסידות".

ספר לחברים על הספר 'יושר דברי אמת'

לקוחות שרכשו את הספר "יושר דברי אמת", התעניינו גם בספרים הבאים:

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום