מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

שו"ת התניא

   הוצאת קורן

הספר שו"ת התניא כולל שאלות ותשובות על נ"ג פרקי התניא ובהם מבוארים ומוגדרים ענייני ספר התניא על פי מפרשיו. חלק א', פרקים א-כה. ספר זה בא להציע עזרה ללימוד ראשוני של הספר, וכן כסיכום למי שכבר למד בו, על ידי דרך ישנה-חדשה.

תוכן ספר שו"ת התניא

זכה ספר התניא - ספר יסוד במשנת חב"ד, לפרשנות מקיפה ורחבה המבוססת על מסורת רצופה שנמסרה מפי אדמו"רי וחכמי חב"ד לדורותיהם. כמו כן לאחר לימוד הפרק עם מפרשיו, יקבל הלומד עם קריאת השו"תים סיכום מדויק וברור לרעיונות המצויים בפרק. לומד ה"תניא" יזכה לקניין, לסדר ולבהירות ברעיונות המצויים בו, שיקלו עליו בהפנמת הרעיונות ובקליטתם בנפשו פנימה.

 

 

ספר לחברים על הספר 'שו"ת התניא'

לקוחות שרכשו את הספר "שו"ת התניא", התעניינו גם בספרים הבאים:

נועם אלימלך

נועם אלימלך

הוסף למדף מחיר: 69 ₪

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום