מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

איש כי יפליא

   הוצאת ספריית בית אל

הספר איש כי יפליא מביא את סיפורו הייחודי והמרתק של הרב הנזיר (ר' דוד כהן). דמותו יוצאת הדופן היתה לאגדה, ומי שראהו הגדיר את המפגש עם מראה פניו כראות פני מלאך אלוקים. כריכה קשה.

מכריכת הספר איש כי יפליא

הרב הנזיר  הוא דמות מופלאה שהייתה יובל שנים חלק חשוב מן הנוף הירושלמי. ייחודי לא רק בדורו אלא בדורות כולם. קיבל עליו דרך חיים של נזירות בקדושה ובטהרה. נזיר אלוקים. מורה לא עלה על ראשו, יין ושכר לא בא אל פיו,לא טעם מן החי והלך בנעלי בד.

"מנהגנו כמו חולין על טהרת הקודש,לקדש את החיים",הסביר. ישותו ומטרתו בחייו היו הציפייה אל הגאולה השלמה באופן המעשי ביותר: קידוש החיים כשלב להגיע למדרגות רוח- הקודש ולהחזיר לישראל את קנין הנבואה שאבד בחורבן הבית. מער"ח אלול ועד מוצאי יום הכיפור, בשבתות ובימים טובים, שרוי היה בתענית דיבור. "אומרים בשתיקה יותר מבדיבור",הטעים.

נצר וממשיך שושלת רבנית מפוארת, חניך ישיבות המוסר ותלמיד מרן ה'חפץ חיים'.מסדר משנת רבו הגדול מרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק ועורך ספריו:'אורות הקודש'. העמיד תלמידים וכתבים הרבה ועשה סייג לתורה. קדוש היה. ענק בתורה, בנגלה ובנסתר, חוקר ומקובל אלוקי ובקיא בהגות העולמית. בספרו הגדול 'קול הנבואה' חיקר וניסח את שיטתו: "ההגיון העברי השמעי".

עם רעייתו - תמתו הרבנית הצדקת שרה השותפה המסורה, חינכו בדרכם הגדולה את ילדיהם צפיה ושאר - ישוב. מתוך צער ואבל על כך שהעיר העליונה נעקרה מאיתנו , משנת תש"ח כמעט שלא יצא את ביתו עד שניתן יהיה לשוב ציונה.

אחר התרת נדרים מיד עם שחרור מקום המקדש בכ"ח באייר תשכ"ז , יצא עם ידידו - אהובו כאח לו הרב צבי יהודה הכהן קוק אל סמוך לדביר אצל כותל המערבי והתפלל לצד חתנו הרב שלמה גורן ובנו הרב שאר - ישוב כהן עם חיילנו משחררי העיר. הספר איש כי יפליא מביא לראשונה את סיפורו המלא בהרחבה.

הרב הנזיר - איש כי יפליא

הרב דוד כהן, עליו נכתב הספר איש כי יפליא, היה הוגה דעות יהודי וחוקר תלמוד, קבלה והפילוסופיה היהודית. מתלמידיו הבולטים של הרב אברהם יצחק הכהן קוק ומהחשובים שבעורכי כתביו. כונה "הרב הנזיר" בשל מנהגי נזירות שקיבל על עצמו. בתקופת מלחמת העולם הראשונה, כאשר היה דוקטורנט לפילוסופיה בשווייץ, פגש שם את הרב אברהם יצחק הכהן קוק, ומפגש זה שינה את מסלול חייו. (את הפגישה תיאר בהקדמה לספר "אורות הקודש"). לאחר שהרב קוק עלה ארצה, כהן עלה בעקבותיו והמשיך ללמוד ממנו בישיבת מרכז הרב בירושלים, תוך שהוא מתמסר לעריכת כתביו באופן שיבהיר ויסדר את שיטתו ההגותית של רבו.

 

ספר לחברים על הספר 'איש כי יפליא'

לקוחות שרכשו את הספר "איש כי יפליא", התעניינו גם בספרים הבאים:

חדש
פאר הדור 2

פאר הדור 2

הוסף למדף מחיר: 35 ₪

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום