מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

חסידים מספרים

הספר חסידים מספרים מאת ר' יהודה לייב לוין, מעשי מופתים ונפלאות, אמרות ופתגמים, משלים שיחות וסיפורים של מוסר השכל מגדולי עולם החסידות. שני כרכים בכריכה קשה ומהודרת מאחד הסופרים החרדים הגדולים של הדור הקודם.

 

סקירת הספר חסידים מספרים

[מאתר טוביה פרשל ז"ל, מטובי הסופרים והחוקרים החרדיים]

מספרים שבחצרות אדמו”רי החסידות היו מתגלגלים מעשי מופתים ונפלאות לרוב. אנו אין לנו עסק בנסתרות, אולם זאת אנו יודעים: חסידים היו מלקטים מתחת שולחנות רבייהם מלא חפנים אמרות ופתגמים משלים ואפוריזמים, שיחות וסיפורים של מוסר השכל.

אכן היו אדמו”רי החסידות אמני ורבי-מג של האמרה החריפה, המשל השנון וההגדרה הקולעת. מאמריהם היו מצויינים בהסתכלות פסיכולוגית חודרת ומעמיקה. גלומים היו בתוכם חכמת ונסיון חיים של דורות. הם נאמרו בהזדמנויות שונות, אגב מעשה שבא לידם או כצרוף להסבר כתוב מן התורה או מאמר מן התלמוד והזוהר. נושאיהם – עולם ומלואו, האדם ובוראו, ישראל והעמים, גלות וגאולה, חיים ומוות.

יש שאמיתתם יפה לדורות רבים, ויש שנאמרו לשעה קלה, נוכח מצב ומאורע מסויימים. יש שבאים להדריך את האדם בסבר תעיותיו ותהיותיו, ויש שמגמתם להמתיק לו מר גורלו.

לפים הוא מספר השעיחות והמשלים המתהלכים בין חסידים. רובם נרשמו בספר ונדפסו. חלק גדול מהם הוא עדיין “תורה שבעל פה”.

בשנים האחרונות נעשו נסיונות לקבץ ולאסוף את אמרות האדמו”רים מתוך ספרי החסידות המרובים. מעלה יתרה לספר חסידים מספרים מאת יהודה לייב לוין, באשר בו מובאים שיחות ואימרות כל גדולי החסידות, מראשוני התנועה עד גדוליה בימינו: חלק ניכר מן הסיפורים המובאים בו מופיע זו הפעם הראשון בדפוס. המחבר אסף למעלה משלושת אלפים ספורים וערכם לפי נושאים. החלק הראשון של הספר חסידים מספרים, מכיל את הערכים “תשובה, תפלה, צדקה, עני ועשיר, חסר ורחמים, גלות וסבל, וגאולה ובו שש מאות וחמשים אמרות. כמקורות שמשו לו למעלה ממאתים ספרים חסידיים ורשימות שהביא מפולין. בה רשם מה ששמע מאדמו”רים וחסידים קשישים וותיקים. קרוב למאה וחמישים אמרות מתוך שש מאות וחמישים שבספר טרם נדפסו עד כה והם כמעט בלתי-יודעים.

ברכה בפני עצמם קובעים “הציונים וההערות” שבסוף הספר בו נתנים המקורות לאמרות ושיחות. נתנו הספר בו הם מופיעים בראשונה וספרים אחרים המביאים אותו. במקרה שיש לספור נוסח שונה או הוא נמסר גם בשם אדמו”ר אחר, צוין הדבר.

הספר הוא תוספת חשובה לא רק לספרות החסידית, אלא לאוצרותיו הרוחניים של עמנו בכלל.

 

אודות מחבר הספר חסידים מספרים

יהודה אריה לייב לוין היה סופר ועורך חרדי. מייסדו ועורכו הראשון של העיתון "המודיע". 

נולד בפולין לרב יצחק מאיר לוין, מנהיג אגודת ישראל, שהיה חתנו של האדמו"ר מגור רבי אברהם מרדכי אלתר. הוא נקרא על שם אבי סבו, האדמו"ר רבי יהודה אריה לייב אלתר, בעל ה"שפת אמת". בשנת 1940 עלה עם אביו לארץ ישראל והתיישב בירושלים.

בסוף שנות ה-40 סייע לאביו ביסוד עיתון "המודיע", והיה עורכו הראשון במשך עשרות שנים. באותה תקופה היה "המודיע" היומון המרכזי בציבור החרדי, ועקב כך הייתה ללוין עמדת כוח משפיעה על דעת הקהל החרדית. באותן שנים כתב תחת שמות עט רבים.

בשנות ה-50 יסד את הוצאת נחליאל, במסגרתה תורגמו לעברית ספרים רבים של גדולי סופרי היידיש בפולין. לתרגום הספרים גייס מתרגמים צעירים ובהם ישראל שפיגל ומאיר צבי פרוש. לוין עצמו פרסם ספרים שונים, רובם עוסקים בתנועת החסידות בפולין ואדמו"ריה, בעיקר חסידות קוצק וחסידות גור. הספר חסידים מספרים הוא אחד מספרים אלו העוסקים בסיפורי החסידים מהחצרות השונות.

בסוף שנות ה-60 הוציא לאור במקביל להמודיע, מגזין בשם 'הפלס' (ע"ש כתב עת בשם דומה שהו"ל הרב אליהו עקיבא רבינוביץ מפולטובה שייסד גם את 'המודיע' הקדמון). 'הפלס' הופיע משך כשנה והתפרסמו בו מאמרים הגותיים רבים לצד זיכרונות אביו הרב יצחק מאיר לוין.

 

ספר לחברים על הספר 'חסידים מספרים'

לקוחות שרכשו את הספר "חסידים מספרים", התעניינו גם בספרים הבאים:

חדש
פאר הדור 2

פאר הדור 2

הוסף למדף מחיר: 35 ₪

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום