מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

מלאכים כבני אדם

   הוצאת שמחה רז

הספר מלאכים כבני אדם - מסכת חייו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק' מאת שמחה רז. 

תקציר הספר מלאכים כבני אדם 

נערך מאתר 'סימניה': הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל, רבה הראשי הראשון של ארץ-ישראל, נמנה עם גדולי התורה וענקי הרוח בקרב העם היהודי בדורות האחרונים. אישיות רבת-אנפין, שידה רב לה בעולמה של היהדות על זרמיה ומבועיה השונים-החסידות, הקבלה והאגדה מכאן, והלמדנות, ההלכה והגיונותיהן של הפילוסופיה והמחשבה היהודית מכאן.

תכלית הספר 'מלאכים כבני אדם'- העלאת מסכת חייו של הרב, כשהיא מודגמת בפכים קטנים המלמדים על הפן האנושי שבהליכותיו ובמעשיו של מאור הדור. בשלושים ואחד שעריו של הספר, נפרשת יריעה רחבה, מגוונת ועשירה, המשובצת עוללות, מעשים, תגובות, הגיונות, סיפורים ואמרות מימי בחרותו של הרב, שימושו בכהונת הרבנות בחו"ל, ביפו ובירושלים, כינון הישיבה המרכזית העולמית, הקמת הרבנות הראשית, המערכה המדינית על כינון הבית - הלאומי, המאבק על קודשי האומה: ולצידם של אלו, שיחו ושיגו במחיצתם של רבנים, סופרים, אנשי רוח, חלוצים ובונים.

למקרא פרשיות אלו, מצטיירת לנוכח עינינו דמותו של הרב כשהיא מפיקה חום, חסד ואהבה ליחיד ולציבור, לפרט ולכלל, לחייב ולזכאי, ומתוך כך מוכתרת כ"איש על העדה" - "איש אשר רוח בו, להלוך כנגד רוחו של כל אחד ואחד".

ספר לחברים על הספר 'מלאכים כבני אדם'

לקוחות שרכשו את הספר "מלאכים כבני אדם", התעניינו גם בספרים הבאים:

שבחי הראי"ה

שבחי הראי"ה

הוסף למדף מחיר: 75 ₪

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום