מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

ליקוטי מוהר"ן

   הוצאת נקודה טובה

ליקוטי מוהר"ן הוא ספר יסוד בחסידות ברסלב, מלא סתרי תורה, ולימוד מעמיק משיעוריו של רבי נחמן מברסלב אותם ליקט ואסף תלמידו רבי נתן מברסלב עוד בחיי הצדיק, לספר ליקוטי מוהר"ן.

תוכן הספר ליקוטי מוהר"ן

הספר ליקוטי מוהר"ן , ראשי התיבות "מורנו ורבינו הרב רבי נחמן" הוא אוסף של דרשות, בו כל פרק נקרא 'תורה' או 'סימן' אותם דרש ר' נחמן בפניי תלמידיו, והם לוקטו ע"י תלמידו רבי נתן מברסלב לספר ליקוטי מוהר"ן. הספר כולל גם סדרת דרשות על אגדות רבה בר בר חנה ומאמרי ה"משתעי" במסכת בבא בתרא, דרשות על אגדות "סבי דבי אתונא" (מסכת בכורות דף ח'), וביאורי ס' הזוהר ספרא דצניעותא.

רבי נחמן התבטא ואמר על ספרו ליקוטי מוהר"ן: "קמטו אותו כרצונכם, אך בלי לפגוע בסעיף קטן שבשולחן ערוך", הכוונה פרשו את הספר כרצונכם אך לא לשנות אף סעיף בשולחן ערוך.

מעלת לימוד הספר ליקוטי מוהרן

נשמע מפיו הקדוש שאמר שהוצאת הספר הקדוש ליקוטי מוהר"ן הוא אתחלתא דגאלה (תחילת הגאולה) "ואמר: מאחר שיצא [הספר ליקוטי מוהר"ן] בעולם אני חפץ מאד שילמדו אותו. כי צריכים ללמד אותו הרבה עד שיהיה שגור בעל פה... ואמר כל אדם צריך להשתדל לקנות ספרו, ואם אין לו במה לקנות ימכור את הכרית שלו בכדי לקנות ספרו ". הוסיף אמר, שכל העוסק בספר ליקוטי מוהר"ן ועוד מספרי ר' נחמן יכול להיות נעשה איש כשר באמת, ואז יזכה לראות הפנימיות שיש בספריו הקדושים כי יש בהם פנימיות הרבה מה שאין נראה על פי פשוטו כלל.  ציטוט מהספר ליקוטי מוהר"ן תורת רפב':"דע, כי צריך לדון את כל אדם לכף זכות , ואפילו מי שהוא רשע גמור, צריך לחפש ולמצא בו איזה מעט טוב, שבאותו המעט אינו רשע, ועל ידי זה שמוצא בו מעט טוב, ודן אותו לכף זכות, על-ידי-זה מעלה אותו באמת לכף זכות, ויוכל להשיבו בתשובה, וזה בחינת (תהלים לז י): "ועוד מעט ואין רשע והתבוננת על מקומו ואיננו"

אודות מחבר הספר ליקוטי מוהר"ן - רבי נחמן מברסלב

רבי נחמן נולד בראש חודש ניסן בשנת תקל"ב (1772) בעיירה מז'יבוז', באוקראינה. נינו של הבעל-שם-טוב הקדוש מייסד תנועת החסידות, אמו פייגא נכדתו של הבעל שם טוב מביתו אדל. אביו רבי שמחה היה בנו של רבי נחמן מהורדנקא, אחד מתלמידיו המובילים והידועים של מייסד החסידות. בצעירותו היה מסתיר הנהגותיו הקדושות, טבילות במקווה במי הקרח הקפואים, צומות תעניות, ובעיקר התבודדות ותפילות בדבקות לבורא עולם. בגיל שלוש-עשרה נשא לאישה את מרת שאשיא (שאשי), בתו של רבי אפרים מאוסיאטין. תלמידו הראשון של רבי נחמן היה רבי שמעון, שהתקרב אליו ביום חתונתו למרות היותו מבוגר יותר מרבי נחמן, הוא אמר בגאווה: "עזבתי את כל ה"גוטר יידן" (כינוי לצדיקים המבוגרים) ודבקתי באיש הצעיר. לרבי נחמן היו שמונה ילדים, שש בנות ושני ובנים.  בתאריך י"ח אייר תקנ"ח  יצא לדרכו לארץ-ישראל, ולאחר תלאות רבות הגיע בערב ראש השנה תקנ"ט לחיפה. נגד רצונו נתפרסם דבר בואו לארץ במהירות, ורבים, ובתוכם מקובלים נודעים, ביקשו קרבתו, ועוד בקיץ אותה שנה חזר לביתו. מאז נשאר קשור לארץ בכל נימי נפשו, ולא הסיח דעתו ממנה אף לרגע.

ליקוטי מוהר"ן קובץ על ידי תלמידי רבי נחמן עוד בחייו, מתוך דרשותיו הרבות. רבי נחמן התבטא ואמר על ספרו ליקוטי מוהר"ן: "קמטו אותו כרצונכם, אך בלי לפגוע בסעיף קטן שבשולחן ערוך", הכוונה פרשו את הספר כרצונכם אך לא לשנות אף סעיף בשולחן ערוך.

ציונו הקדוש באומן

רבי נחמן נקבר בבית החיים העתיק באומן, בית קברות שיסודו בקידוש השם של שלושים אלף יהודי אומן שנהרגו על סירובם להשתחוות לצלם נוצרי, ונקברו בשני בורות סמוכים שנכרו בבקעה וכאשר כוסו בעפר גבהה הבקעה והייתה לשתי גבעות, עליהם אמר רבי נחמן "פה טוב לשכב (להקבר)".   לפני שרבי נחמן נפטר, הוא ייחד שניים מתלמידיו הקרובים: רבי אהרן מברסלב ורבי נפתלי מנמירוב, והעמיד אותם כעדים לשבועה לא כל כך רגילה. הוא אמר: "מי שיבוא על קברי ויאמר שם אלו העשרה מזמורי תהילים  תיקון הכללי, וייתן פרוטה לצדקה עבורי, אפילו אם גדלו ועצמו עוונותיו וחטאיו מאוד מאוד, חס ושלום, אזי אתאמץ ואשתדל לאורך ולרוחב להושיעו ולתקנו". ואמר: "אשתטח לאורך ולרוחב להיטיב עמו. בפיאותיו אמשכהו ואוציאהו משאול תחתיות. ואני חזק בכל הדברים שלי, אך בזה אני חזק ביותר... רק שיקבל על עצמו להבא שלא ישוב אל דרכו הרעה".                    

 

ספר לחברים על הספר 'ליקוטי מוהר"ן'

לקוחות שרכשו את הספר "ליקוטי מוהר"ן", התעניינו גם בספרים הבאים:

חסד לאברהם

חסד לאברהם

הוסף למדף מחיר: 64 ₪
חיי מוהר"ן

חיי מוהר"ן

הוסף למדף מחיר: 48 ₪

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום